Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Tilgængelighed

Høje-Taastrup Kommune sætter fokus på tilgængelighed for handicappede

Med Høje Taastrup Kommunes handicappolitik og pjece om tilgængelighed sætter kommunen fokus på tilgængelighed.

Ønsket om tilgængelighed for mennesker med et handicap tager udgangspunkt i FN’s handicapkonvention, som lægger vægt på, at mennesker med handicap har samme rettigheder til at deltage i samfundslivet som alle andre mennesker.

”Barrierer i vores samfund kan hindre, at mennesker med handicap bliver behandlet med ligeværd og respekt. Som kommune vil vi gå foran og være med til at nedbryde disse barrierer. Derfor sætter vi nu fokus på tilgængelighed,” siger borgmester Michael Ziegler i pjecens forord.

Opdateret 31. august 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00