Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Idræts-og bevægelsespolitik

Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv, som henvender sig til alle borgere i kommunen.

Idræts- og bevægelsespolitikken skal skabe retning og udvikling på idrætsområdet i kommunen. Strategien er at integrere idræt og bevægelse i alle borgeresliv – uanset livsvilkår. Tilbuddene i institutioner og foreninger skal supplere hinanden, og byrummet skal inspirere til bevægelse. På den måde bliver alle borgere ansporet til at bevæge sig i hverdagen, så den sunde, sjove og sociale livsstil bliver tilgængelig for alle.

Idræts- og bevægelsespolitikken repræsenterer et gennembrud i arbejdet med at skabe enhed i kommunen. Mange nye indsatser og projekter skal være med til dels at styrke følelsen af kommunalt fællesskab og dels at sikre integration på tværs af borgernes forskellige kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

Idræts- og bevægelsespolitikken opfordrer flere frivillige kræfter til at tage ansvar. Det sker ud fra princippet om, at alle skal tage ansvar for borgernes fritidsaktiviteter, og i erkendelse af, at mødet mellem mennesker med forskellig social og etnisk baggrund styrker sammenholdet og sammenhængskraften i kommunen.

For at bringe kommunens forskellige idrætskulturer sammen og styrke udviklingen af lokale talenter  bliver der med Idræts- og bevægelsespolitikken satset mere på eliten. Ved at arbejde sammen om talentudviklingen og udnytte idrætsgrenenes samlede erfaringsgrundlag kan der indgås nogle lovende samarbejdsaftaler, som er med til at fasttømre kommunen til en samlet enhed.

Målet er et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset niveau, har mulighed for at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved idræt og bevægelse. 

Læs  Idræt- og bevægelsespolitikken

Politikken bygger på relevante rapporter udarbejdet af Fritids- og Kulturcentret:

Statusrapport for fritids- og kulturområdet 2015

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00