Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Integrations- og Medborgerskabspolitik

Nøglen til et godt liv i Danmark 2012 - 2016.

Medborgerskab, mangfoldighed og ressourcer er vigtige pejlemærker i Høje-Taastrup Kommunes 12-årige vision for Integrations og Medborgerskabspolitikken. Visionen hænger sammen med Kommunens Udviklingsstrategi for 2012-2024.

Ambitionen i Udviklingsstrategien er blandt andet

  • ”At den mangfoldighed, som præger kommunen, bliver udnyttet bedst muligt, så mødet mellem forskellige kulturer og kompetencer skaber synergi - på arbejdspladser, i skoler og daginstitutioner, i foreningslivet og i hverdagen.”
  • ”At Kommunen vil understøtte, at alle borgere får mulighed for at påtage sig et medborgerskab og kan bidrage til at skabe et stærkt og aktivt fællesskab på tværs af forskelligheder.”

Integrations- og Medborgerskabspolitikken viser hvilke udvalgte områder, der skal arbejdes særligt med fra 2012-2016. Visionen skal holde de næste 12 år, men indsatsområder og mål er dynamiske. Politikken sætter således de kommende år fokus på kommunens udfordringer på integrationsområdet, og vil i takt med, at resultaterne opnås, få et bredere fokus på medborgerskab.

Kommunen ser integration som en forudsætning for medborgerskabet, hvor alle uanset baggrund deltager side om side i samfundslivet.

I Høje-Taastrup Kommune har ca. 20 pct. af befolkningen anden etnisk baggrund end dansk.


Læs Integrations- og medborgerskabspolitikken

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00