Politikker og strategier
  • Få siden oplæst

Seniorpolitik

Høje-Taastrup Kommunes Værdige Seniorpolitik viser, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil arbejde på ældreområdet i perioden 2016-2017.

Byrådet håber med denne politik at skabe en dagsorden for det gode seniorliv og en værdig ældrepleje i Høje-Taastrup Kommune.

"Vi skal sammen skabe de bedste rammer for, at man som senior i kommunen har høj livskvalitet og livskraft hele livet”.

En værdig seniorpolitik blev vedtaget af Byrådet den 21. juni 2016

Du kan læse En værdig seniorpolitik her

I forbindelse med Finansloven for 2016 har regeringen Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti afsat midler til at styrke den værdige ældrepleje i kommunerne.

Puljen fordeles blandt kommunerne på baggrund af antallet af ældre i kommunen – og Høje Taastrup Kommunes andel af puljemidlerne er 7.344.000 kr. 

Her kan du læse mere om, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil anvende midlerne til at styrke den værdige ældrepleje. Denne fordeling godkendte Byrådet den 21. juni 2016, og du kan læse beslutningen her.

Opdateret 13. marts 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00