Valg og folkeafstemninger
  • Få siden oplæst

Hvem kan stemme til Europa-Parlamentsvalget?

Du kan stemme, hvis du på valgdagen:

  • Er fyldt 18 år
  • Har valgret til Folketinget eller
  • Har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab) og fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU eller
  • Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark og
  • Ikke er under værgemål og frataget den retlige handleevne
Opdateret 3. august 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00