Valg og folkeafstemninger
 • Få siden oplæst

Hvem kan stemme til Folketingsvalg?

For at have valgret til folketingsvalg er der en række krav, som skal være opfyldt.

Disse krav skal være opfyldt:
 • Man skal være fyldt 18 år og myndig.
 • Man skal have dansk indfødsret
 • Fast bopæl i Danmark

Når disse krav er opfyldt, kan man blive optaget på valglisten, som giver stemmeret til folketingsvalg og folkeafstemninger.

Værgemål

Umyndige personer, der er under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne, har ikke valgret. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder deres valgret. 

Valglisten

Valglisten er en liste over alle stemmeberettigede vælgere. Personer der opfylder kravene for valgret, optages automatisk på valglisten. Man skal som udgangspunkt være tilmeldt folkeregistret for at være stemmeberettiget. Valglisten skal indeholde vælgernes navne, fødselsdato og adresse. Desuden skal der være et løbe-nr. samt et rubrik til afkrydsning. Læs om valgkort.

Stemmeret

Alle, der har valgret og er optaget på valglisten, har stemmeret til folketingsvalg og folkeafstemninger

Udenlandsdanskere

Selv om man er bosat i udlandet, kan man godt have stemmeret til folketingsvalg. Udenlandsdanskere med stemmeret er:

 • Personer, som arbejder for en dansk offentlig myndighed, privat virksomhed eller forening.
 • Personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation.
 • Personer, som studerer i udlandet
 • Personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet.
 • Personer, som midlertidigt opholder sig i udlandet og som har oplyst at de vender tilbage til Danmark senest 2 år efter afrejsen.

Valgbarhed til Folketinget

At være valgbar, betyder at man har mulighed for at stille op og blive valgt ind i Folketinget. Man er valgbar, når man har valgret det vil sige når man:

 • Er fyldt 18 år og er myndig
 • Har fast bopæl i Danmark
 • Har Dansk statsborgerskab

En person skal selv anmelde sig som kandidat til et valg for at blive opstillet.

Mistet valgbarhed

En person kan miste sin valgbarhed til Folketinget, hvis han/hun er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Folketinget.

Opdateret 27. maj 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00