Hvem kan stemme?

Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i landet og har dansk indfødsret, kan stemme.

For at have valgret skal følgende krav være opfyldt:

  • man skal være fyldt 18 år
  • man skal have dansk statsborgerskab
  • man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • man må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.
Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne har dog ikke valgret (tidligere kaldt ”umyndiggjort”).

Personer, der er under andre former for værgemål, bevarer deres valgret.