Hvordan kan jeg klage over valget?

Enhver vælger kan klage over valget.

Klage over Folketingsvalget skal stiles til Folketinget og sendes til Indenrigs- og Boligministeriet senest en uge efter valgets afholdelse.

Det vil sige, at en evt. klage skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde tirsdag den 8. november 2022.