Spørgsmålstegn

Kontakt os

Valgsekretariatet

e-mail: valgsekretariatet@htk.dk

telefon 1: 43 59 15 01

telefon 2: 43 59 11 64

Hvem kan stemme til valget?

Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i landet og har dansk indfødsret, kan stemme.

For at have valgret skal følgende krav være opfyldt:

  • Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i landet
  • har dansk indfødsret
  • ikke er umyndiggjort

Opdateret 6. oktober 2022