Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Desuden skal du opfylde ét af disse krav:

  • Du har dansk indfødsret
  • Du er statsborger i et andet EU-land 
  • Du er statsborger i Island eller Norge
  • Du har uden afbrydelse haft fast bopæl i Danmark i de sidste fire år forud for valgdagen

Du kan stemme til regionsrådsvalget, hvis du opfylder samme bestemmelser.

Hvorfor stemme til kommunalvalget?

Når du stemmer til kommunalvalget, er du med til at bestemme, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal styres i de næste fire år.

Hvorfor stemme til regionsrådsvalget?

Når du stemmer til regionrådsvalget, er du med til at bestemme, hvem der skal sidde i Regionsrådet og styre Region Hovedstaden. Regionernes rolle er primært at administrere sundhedsområdet og regionernes hospitaler.