Hvordan kan jeg klage over valget?

Enhver vælger kan klage over valget.

Ønsker du at klage over Folketingsvalget, skal du sende din klage til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en uge efter valgets afholdelse.