Hvordan kontrolleres valget?

Til kontrol af valget er der udpeget en valgbestyrelsen, nogle valgstyrere og tilforordnede vælgere. Her kan du se, hvilke opgaver de har i forbindelse med valget.

Valgbestyrelse

Hver kommune har sin egen valgbestyrelse. Valgbestyrelsen har til opgave at sørge for stemmesedler, opslag, endelig optælling af stemmer m.m.  

Det er Byrådet, der vælger valgbestyrelsen, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. 

Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori alle væsentlige oplysninger om valget og resultatet heraf indføres.   

Valgstyrere 

Byrådet vælger et antal valgstyrere. Valgstyrerne har til opgave at kontrollere, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvor alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet indføres, samt resultatet heraf.   

Tilforordnede vælgere 

Byrådet vælger et antal tilforordnede vælgere, som skal løse en række opgaver i forbindelse med valget.