Hvordan stemmer jeg?

Du kan vælge at stemme før valgdagen med brevstemme, eller du kan stemme på selve dagen med dit valgkort.

Hvis du vælger at brevstemme, kan du ikke stemme igen på selve valgdagen.

Sådan stemmer du før valgdagen (brevafstemning)

Hvis du er forhindret i at møde på afstemningsdagen, kan du stemme pr. brev ved personligt fremmøde på ethvert folkeregister i landet.  

Brevafstemning i Høje-Taastrup Kommune kan foretages i Borgerservice på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed ved brevafstemning på Rådhuset i Borgerservice: Lup, sort filtpen og en stemmeboks med et hæve/sænkebord incl. CCTV og ekstra belysning.

Du kan afgive din brevstemme fra og med tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021 kl. 16.00.

Du skal med medbringe legitimation.

Du kan brevstemme i Borgerservices almindelige åbningstider:

Mandag–onsdag kl. 10–14.30
Torsdag kl. 10–17.00
Fredag kl. 10–13.30

Der er ekstraordinært åbent for brevstemmer:

Lørdag 30. oktober 2021 kl. 9–12
Lørdag 6. november 2021 kl. 9-12
Fredag 12. november 2021 kl. 9-12

Brevafstemning i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme i hjemmet.

Anmodning om at brevstemme i hjemmet kan tidligst indgives tirsdag den 19. oktober 2021. Anmodningen skal være Borgerservice i hænde senest kl. 12 fredag den 5. november 2021.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til valgsekretariatet på Rådhuset, der udleverer eller sender den blanket, der skal benyttes til anmodning om brevafstemning i hjemmet. Kontakt valgsekretariatet på tlf. 4359 1501 eller 4359 1164. 

Brevafstemning på plejeinstitutioner mv.

Valgsekretariatet arrangerer brevafstemning på plejehjem, i beskyttede boliger og ældreboliger. 

Brevafstemning på sygehuse

Hvis du er indlagt på et sygehus, kan du brevstemme på sygehuset fra den 26. oktober 2021 til og med den 12. november 2021.

Sådan stemmer du på valgdagen (valgkort)

På valgdagen skal du møde op på valgstedet og stemme. Du skal medbringe dit valgkort, som du får tilsendt med posten i ugen op til valget.

På valgkortet står, hvor du skal stemme. Det vil normalt være på den nærmeste folkeskole,  men tjek dit valgkort.

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved et af valgbordene. Valglisteføreren finder dig herefter på valglisten for at sikre, at der ikke er nogen, der får udleveret mere end én stemmeseddel. Herefter får du udleveret din stemmesteddel, og en af de valgtilforordnede viser dig hen til et ledigt stemmerum.

I stemmerummet

Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen. Du kan enten vælge at stemme på en bestemt liste (parti) eller på en af de personer, der er opstillet på kandidatlisten. Stemmer du på en liste (parti), kaldes det en listestemme, og stemmer du på en person på kandidatlisten, kaldes det en personlig stemme.

Du skal være alene i stemmerummet. Det er ikke tilladt at tage nogle med ind for at hjælpe med at sætte krydset på stemmesedlen. Heller ikke selvom det er familie eller venner.

Aflevering af stemmeseddel

Når du er færdig med at stemme, skal du folde din stemmeseddel sammen og tage den med ud af stemmerummmet. Du skal gå ud af stemmerummet modsat af, hvor du kom ind. Uden for stemmerummet står der nogle stemmekasser, som du skal lægge din stemmeseddel i.

Ugyldige stemmesedler

Hvis der er mere end ét kryds på stemmesedlen, eller der er blevet skrevet eller tegnet på en stemmeseddel, kan den blive kendt ugyldig. Det er derfor vigtigt, at du kun sætter ét kryds.

Hvad gør jeg, hvis jeg får lavet en fejl?

Hvis du kommer til at sætte dit kryds et forkert sted, kan du få byttet din stemmeseddel til en ny. Du skal henvende dig til en af de valgtilforordnede, som vil hjælpe dig. Du kan kun få din stemmeseddel byttet, hvis du ikke har nået at lægge den i stemmekassen.