Hvordan stiller jeg op som kandidat

Alle, som har valgret - dvs. kan stemme til kommunalvalget - kan opstille som kandidat til Byrådet. Det gælder uanset, om du er dansk eller udenlandsk statsborger.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har 21 medlemmer. Medlemmerne vælges for 4 år, og den nye valgperiode starter den 1. januar efter valget.

Sådan stiller du op til valget

Hvis du ønsker at opstille til kommunevalget den 16. november 2021, skal du skrives på en kandidatliste i Høje-Taastrup Kommune.

Du kan få kandidatlister i Borgerservice på tlf. 43 59 15 01 eller 43 59 11 64.

Opstillingsformer

Den måde, som kandidaterne vælges på, afhænger af den opstillingsform, partiet eller listen har anmeldt.

Partiet eller listen kan enten opstilles som partiliste eller sideordnet opstilling. Både opstillingsformen og kandidaternes personlige stemmetal har betydning ved udvælgelsen.

Partiliste

Et parti, der opstiller på partiliste, har på forhånd fastlagt rækkefølgen af alle partiets kandidater på stemmesedlen. Partistemmerne fordeles ud fra den faste rækkefølge på stemmesedlen.

Sideordnet opstilling

Ved sideordnet opstilling fordeles partistemmerne i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

Kandidaten med det største antal personlige stemmer får det første mandat, kandidaten med det næststørste personlige stemmetal får det næste mandat og så fremdeles, indtil de mandater, som den pågældende kandidatliste er berettiget til, er fordelt. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater trækkes der lod.

Krav til kandidatlisten

En kandidatliste til Høje-Taastrup Kommunes Byråd kan højst indeholde 25 kandidater og skal være underskrevet af min. 25 og max. 50 stillere. En kandidat må kun være opstillet på én kandidatliste og kan ikke være stiller på andre kandidatlister.

Kandidater og stillere skal opfylde betingelserne for valgret til Høje-Taastrup Kommunes Byråd. Det vil sige, at du:

  • på valgdagen skal være fyldt 18 år
  • skal have fast bopæl i kommunen

Desuden skal du opfylde en af følgende betingelser:

  • du skal have dansk indfødsret, eller
  • du skal være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), eller
  • du skal være statsborger i Island eller Norge, eller
  • du skal uden afbrydelse have haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen

Aflevering af kandidatlister

Hvis der kan ansøges om fritagelse for stillere

Hvis kandidatlisten opnåede repræsentation i Byrådet ved sidste kommunalvalg og fortsat er repræsenteret i Byrådet den 14. september 2021, kan den blive fritaget for at aflevere stillere. 

Kandidatlister, der ansøger om fritagelse for stillere, kan tidligst indleveres/afleveres den 31. august 2021 og skal indleveres/afsendes, så de er modtaget i Høje-Taastrup Kommunes Borgerservice senest 14. september 2021 kl. 12.00.

Hvis der ikke er fritagelse for stillere

Kandidatlister, der ikke kan fritages for stillere, kan tidligst indleveres/afleveres den 14. september og skal indleveres/afsendes så de er modtaget i Høje-Taastrup Kommunes Borgerservice senest den 28. september 2021 kl. 12.00.