Valg
  • Få siden oplæst

Kommunal- og regionsrådsvalg

Kommunal- og regionsrådsvalgene holdes samme dag hvert fjerde år i november. Sidste valg fandt sted d. 21. november 2017.

En stemme for din hverdag - Høje-Taastrup Kommune

Kommunalvalg

Hvert fjerde år vælger Høje-Taastrup Kommunes borgere, hvem der skal repræsentere dem i Byrådet. Det er altså ved kommunalvalget, at du kan påvirke, hvordan din kommune skal styres de næste 4 år.

At stemme til kommunalvalget er med andre ord det samme som at få indflydelse på din egen hverdag.

I alt skal der vælges 21 politikere til Byrådet i kommunen, og du kan være med til at bestemme, hvem det skal være.

Hvad består kommunens og Byrådets arbejde af? 

Hvilke opgaver skal løses? Og hvordan kan du som borger mærke, at kommunen er der? Hvor kommer pengene fra? Hvad bliver de brugt til?

Alt det og meget mere kan du læse om i pjecen "En stemme for din hverdag", som er skrevet til unge i Høje-Taastrup Kommune, men med fordel også  kan læses af andre.

Regionsrådsvalg

Samtidig med kommunalvalget afholdes valg til Regionsrådet. Danmark er inddelt i fem store områder kaldet regioner. Der skal også vælges politikere til de fem regionsråd. 

Da Høje-Taastrup Kommune er en del af den region, der hedder Region Hovedstaden, skal kommunens borgere også vælge, hvem der skal sidde i Regionsrådet her.

Region Hovedstaden består af 29 kommuner, og der bor ca. 1,8 millioner mennesker. Den største opgave for regionerne er at drive hospitalerne. Det gælder bl.a. Hvidovre og Glostrup hospitaler, som er nærmest Høje-Taastrup.

De fire andre regioner kaldes Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunal- og Regionsrådsvalg 2009Desuden skal du opfylde ét af disse krav:

  • Du har dansk indfødsret
  • Du er statsborger i et andet EU-land 
  • Du er statsborger i Island eller Norge
  • Du har uden afbrydelse haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen

Du kan stemme til regionsrådsvalget, hvis du opfylder samme bestemmelser.

Hvorfor stemme?

Når du stemmer til kommunalvalget og regionsrådsvalget er du med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig som borger.

Når du stemmer til kommunalvalget, er du med til at bestemme, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal styres i de næste fire år.

Når du stemmer til regionrådsvalget, er du med til at bestemme, hvem der skal sidde i Regionsrådet og styre Region Hovedstaden. Regionernes rolle er primært at administrere sundhedsområdet og regionernes hospitaler.

Hvordan kontrolleres valget?

Til kontrol af valget er der udpeget en valgbestyrelsen, nogle valgstyrere og tilforordnede vælgere. Her kan du se, hvilke opgaver de har i forbindelse med valget.

Valgbestyrelse

Hver kommune har sin egen valgbestyrelse. Valgbestyrelsen har til opgave at sørge for stemmesedler, opslag, endelig optælling af stemmer m.m.  

Det er Byrådet, der vælger valgbestyrelsen, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. 

Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori alle væsentlige oplysninger om valget og resultatet heraf indføres.   

Valgstyrere

Byrådet vælger et antal valgstyrere. Valgstyrerne har til opgave at kontrollere, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvor alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet indføres, samt resultatet heraf.   

Tilforordnede vælgere 

Byrådet vælger et antal tilforordnede vælgere, som skal løse en række opgaver i forbindelse med valget.

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00