Job
  • Få siden oplæst

Ledige stillinger

Special- og inklusionskonsulent

Ansøgningsfrist: 9. januar 2014
Høje-Taastrup PPR søger 2 special- og inklusionskonsulenter

I Høje-Taastrup søger vi 2 special- og inklusionskonsulenter, som vil være med til at præge og styrke indsatsen omkring specialundervisning og inklusion på skole, SFO og Klub området.
 
Vi søger medarbejdere, som med en solid faglig ballast kan inspirere og indgå sammen med psykologerne i at udvikle arbejdet omkring rådgivning og vejledning endnu mere.
 
I øjeblikket er vi i gang med at implementere SP-modellen (Systemanalyse og Pædagogik) i samarbejde med kommunens institutioner og skoler.
 
Kerneopgaver:
  • Pædagogisk vejledning og bistand i almenområdet såvel som i specialområdet. Der arbejdes på elev-, gruppe- og klasseniveau med fokus på dels konkrete og specifikke problemstillinger, dels udvikling af læringsmiljøer generelt
  • Intern sparring med psykologerne og PPR’s øvrige medarbejdere
  • Bidrage med ny og aktuel specialpædagogisk viden til PPRs løbende udvikling
  • Bistå ved visitation til specialforanstaltning
          
Faglig profil:
  • Læreruddannelse eller anden pædagogisk grunduddannelse
  • Relevant efter/videreuddannelse indenfor specialpædagogik
  • Viden om og erfaring med vejledningsprocesser og –metode
  • Motivation for at skabe og deltage i forandringsprocesser
 
PPR i Høje-Taastrup er et engageret og dynamisk fællesskab bestående af spe-cialpædagoger, tale-hørelærere og psykologer. Vi er en del af et center i udvik¬ling, hvor samarbejdet om at skabe de bedste trivsels – og udvik¬lingsbetingel¬ser for børn og unge er vores vigtigste opgave. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingerne er begge fuldtidsstillinger. Ansættelse sker på overenskomstvilkår efter gældende overenskomster for hhv. lærere og pædagoger.
 
Organisatorisk er stillingerne placeret i psykologgruppen, og der refereres til lederen af psykologerne.

Send din ansøgning, cv, uddannelsespapir samt dokumentation for erhvervserfaring m.v.
Efter aftale med dig indhenter vi referencer.
Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe og børneattest.
 
Ansøgningsfristen er torsdag den 9. januar 2014
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 4, 2014, og stillingerne er til besættelse pr. 1/3 2014 eller snarest muligt.
 
Mere uddybende om stillingerne se Job- og kompetenceprofil. Du kan også kontakte Lisbeth Møller på tlf. +45 2469 1703 eller på mail: lisbethmoel@htk.dk      
Opdateret 5. september 2017

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00