Job
  • Få siden oplæst

Ledige stillinger

Motiverende demokratimedarbejder til Høje-Taastrup Ungdomsskole (deltid)

Ansøgningsfrist: 4. marts 2019
Motiverende demokratimedarbejder til Høje-Taastrup Ungdomsskole (deltid)
Du brænder for at styrke unges demokratiske deltagelse til gavn for de unge og for samfundet. Du er handlekraftig, motiverende og fleksibel og har et smittende engagement, så du kan aktivere vores unge. Du skal være med til at udvikle de unges (mellem 13 og 20 år) interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund - som der ordret står i Ungdomsskolelovens formålsparagraf.

Du vil som demokratimedarbejder skulle gennemføre relevante aktiviteter som workshops, events og projekter sammen med de unge og samarbejdspartnere.
Aktiviteterne vil blandt andet relatere sig til folketingsvalget, Europa-Parlamentsvalget, Folkemødet og Ungdommens Folkemøde, samt Skolevalg 2021
Vi ser også gerne, at du faciliterer oprettelsen af et Ungeråd og understøtter dets arbejde.
Udover unge og samarbejdspartnere i kommunen, vil du også skulle samarbejde tværkommunalt med andre ungdomsskoler og med relevante foreninger og organisationer.

Vi forventer, at du:
  • Er god til og har erfaringer med at omgås teenagere samt inddrage og motivere dem
  • Brænder for demokratiarbejde og har konkrete erfaringer
  • Er selvstændig og resultatorienteret - og tidligere har vist det i form af gennemførte projekter eller andet
  • Kan facilitere og lede møder/workshops
  • Er engageret og kan vise og overføre dit engagement til andre
  • Har et relevant netværk, gerne også i Høje-Taastrup Kommune - og er god til at opbygge netværk

Om os
”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”
Sådan lyder formålsparagraffen i Ungdomsskoleloven, hvilket vi efterstræber gennem mange forskellige aktiviteter, primært i de unges fritid.
Vi ønsker at styrke vores indsats for at øge de unges demokratiske engagement og selvtillid. Vi har et konkret mål om at øge stemmeprocenten for førstegangsvælgere ved næste kommunalvalg.
Hos os er der stor frihed i forhold til arbejdets indhold, form og arbejdstider. Du kan forvente kvalificeret sparring og opfølgning fra ledelse og kollegaer og stor lokal opmærksomhed om de aktiviteter, du sætter i gang.

Ungdomsskolen er en del af Ungecentret, hvis formål er at lede det tværgående sammenhængende arbejde og imødekomme Byrådets ambition om uddannelse til alle, herunder udvikling af et lokalt unge- og campusmiljø. Læs mere om Ungdomsskolen og Ungecentret.

Yderligere oplysninger
Stillingen er på 15-20 timer om ugen og ønskes besat snarest mulig, og er du den rette kandidat tilpasses arbejdstiden gerne et studie eller et andet deltidsarbejde.

Arbejdsbyrden vil variere i løbet af året, og du har selv stor indflydelse på planlægningen af året. Afhængigt af dine kompetencer, kan stillingen med tiden udvides, da der er mange muligheder i ungdomsskolen og i kommunen.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er mandag 4. marts 2019.
Vi holder samtaler tirsdag 12. marts efter 16.00.

Ved ansættelse indhentes referencer. Der skal desuden forevises straffeattest og indhentes børneattest.

Ansøgning, CV, og anden relevant dokumentation skal sendes elektronisk.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte viceungdomsskoleleder Hanne Tjessem på 41218101.
 

Opdateret 5. oktober 2018

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00