Job
 • Få siden oplæst

Ledige stillinger

Erfaren afdelingsleder til ny ungeenhed i Høje-Taastrup Kommunes Ungecenter

Ansøgningsfrist: 19. juni 2019
Vil du stå i spidsen for en ambitiøs sammenhængende ungeindsats?
 
Som afdelingsleder for en nyetableret Uddannelses- og Ungeenhed pr. 1. august 2019 vil du lede den sammenhængende kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune. Du får mulighed for at skabe, udvikle og drive en ny ungeenhed og fagligt sætte retning og lede i en netværksorganisering med resten af kommunens centre og institutioner, der arbejder med unge. Du bliver en del af en vision om en uddannelsesby, hvor de unge skal være medskabere af både egen læring og en lærende by. Høje-Taastrups højt prioriterede ungeindsats er bredspektret, tværfaglig og ambitiøs, og der er stor politisk opbakning til, at vi lykkes. Læs mere om indsatsen, der behandles politisk den 4. juni 2019.
 
Du brænder for unge og at udvikle processer, arbejde tværfagligt og skabe stærke arbejdsgange i nye sammenhænge. Du er både en god personaleleder, men også god til at lede til siden og etablere gode leder- og medarbejderfællesskaber med/til andre centre, så alle oplever fællesskab og mening i arbejdet med unge på tværs. Du finder andre veje, hvis du støder på barrierer, og du formår at få følgeskab via din motiverende og anerkendende tilgang til det at være personaleleder. Du får opgaven sat i system og får løst de udfordringer, der opstår undervejs i processen med godt humør og overskud.
 
D. 1. august 2019 hjemtages Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til Høje-Taastrup Kommune, og du vil som afdelingsleder skulle lede uddannelsesvejlederne sammen med en gruppe medarbejdere under overskriften Uddannelse til Alle (UTA), der i to år har arbejdet tværfagligt og koordinerende med at alle unge får en uddannelse. De vil fremadrettet blive kaldt Uddannelses- og ungeguider.

Dine primære ledelsesopgaver bliver:
 • Ledelse af fusionsproces mellem den hjemtagne UU-vejledning og UTA-medarbejdere
 • Daglig ledelse af Uddannelses- og Ungeguideenheden på 13 medarbejdere
 • Opgavefaglig ledelse af 50 ungeguider, der er ansat på tværs af organisationen
 • Etablere stærke arbejdsgange med ledere og medarbejdere på tværs af skole-, fritids-, social-, beskæftigelses- og vejledningsområdet
 • Udvikle nye metoder og tilbud i arbejdet med den samlede ungeindsats på tværs 
 • Sikre fælles fagligt kompetenceniveau for alle ungeguider
 • Sikre den rette ressourcefordeling inden for den givne ramme
Ambitionen er indfriet i jobbet, når du har etableret et stærkt fusioneret team af 7 UU-vejledere og UTA-medarbejdere og fået skabt tværfaglige sammenhænge, der støtter op om ungeindsatsen, og du har fået sikret, at de 50 ungeguides kan komplementere hinanden i deres faglighed. Du har sat retning for uddannelsen af ungeguides, så de har en fælles metodeplatform til at indgå i samarbejde med de unge i de forskellige læringsarenaer, som de unge befinder sig i. Derudover har du udarbejdet arbejdsgange og skabt grobund for et godt lærende og effektivt tværfagligt samarbejde på tværs af organisationen.

Vi vil gerne høre fra dig som:
 • Er erfaren leder med stor gennemførselskraft
 • Er systematisk og kan prioritere ressourcer inden for de givne rammer
 • Har erfaring med driftsledelse og indsigt i enten social-, beskæftigelses-, eller vejledningsområdet
 • Har gennemslagskraft, kan sætte retning og er en handlekraftig beslutningstager
 • Har et udpræget positivt livssyn og er samarbejdsorienteret
 • Spiller aktivt ind i ledelsesteamet og får energi af at være med til at sætte retning for vores stadigt nye center
Du har en solid uddannelsesmæssig baggrund inden for feltet. Hvis du har en kandidatgrad eller master i offentlig ledelse, vil det være en fordel. Som person er du en tydelig kommunikator, du prioriterer inddragelse og dialog - og er dygtig til at motivere dine medmennesker. Når du indgår i relationer, er du nysgerrig og proaktiv, og du trives ved at være en samlende og synlig leder.

Du bliver en del af Ungecentrets ledelsesteam på 13 ledere, hvor vi sammen udvikler og støtter hinanden i den strategiske udviklingsrejse, som vores nye center er i gang med. Du vil referere til og have tæt sparring med og opbakning fra centerchefen i løsningen af dine opgaver.

Om Ungecentret
Ungecentret skal styrke indsatsen for at indfri byrådets ambition om uddannelse til alle. Centret og ikke mindst ungeenheden fungerer som både driver af ungeindsatsen, der varetager monitorering af alle unges progression og indsatsens resultatmål, visitation til FGU og ledelse af en netværksorganisation på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og socialindsatsen med den unge som medskaber. Ungecentret dækker følgende fagområder: 9 ungdoms- og fritidsklubber, 10. klassecenter, Ungdomsskolen, SSP, gadeplan og kriminalpræventiv indsats samt UU-vejledning og UTA-medarbejdere.
 
Yderligere information
Jobbet ønskes besat pr. 1. august 2019.  Ansættelse sker efter gældende overenskomst og følger reglerne om ny løn. Der er ingen øvre arbejdstid. Vi indhenter referencer fra tidligere ansættelser i forbindelse med ansættelsen, og du bedes derfor have min. 2 referencer med til samtalen.

Ansøgningsfristen er onsdag den 19. juni 2019
Vi holder 1. samtale den 25. og 2. samtale den 27. juni 2019. Hvis du går videre til 2. samtale, skal du være indstillet på at afsætte tid til at besvare et spørgeskema til en personlighedsprofil, som skal besvares efter 1. samtale den 25. juni og inden onsdag d. 26. juni kl. 10.00.
 
Ansøgning, CV og anden relevant dokumentation skal sendes elektronisk.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte centerchef Pernille Kjeldgård på 2713 5327.
 

Opdateret 5. oktober 2018

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00