Kontakt og åbningstider
 • Få siden oplæst

EAN numre

Her kan du finde alle Høje-Taastrup Kommunes EAN numre.

Du kan også downloade en samlet oversigt over EAN numre i Høje-Taastrup Kommune (pdf).

Skoler og SFO 

Billedskolen

Musikskolen

Plejecentre 

Den udkørende ældrepleje 

Daginstitutioner

Dagplejen 

Fritids- og ungdomsklubber 

Idrætsanlæg og svømmehaller 

Kulturcentre 

Tandplejen

Rengøring 

Biblioteker

Taastrup Teater 5790000400966

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

 • Hovednummer 5798008904509
 • Rådhusbutikken 5790001123468
 • Pensionsafsnittet 5790001123611
 • Task force 5798008904363
 • Valgsekretariatet 5798008904363
 • Ydelsesservice 5798008905131
 • Borgerservice-indkøb 5798008905865
 • Jobcenter 5798008905148
 • Job og kompetencer 5798008905193
 • Job og formidling 5798008905155
 • Job og helbred 5798008905179
 • Jobafklaring 5798008905209
 • Erhvervsafklaring 5798008905469
 • Projekt Fønix 5790001123550
 • Sprogcenteret 5798008904882 

Borgerrådgivningen

 • Borgerrådgivningen 5798008905445

Børne- og ungerådgivningscenter

 • Ledelsen 5798008905285
 • Blåkildehus 5798008904240
 • Familiehuset 5790001123567
 • Døgnplejen. Fakturaadministration - børneområdet 5798008904875
 • Sommerferiekolonier 5798008905612
 • Weekendkolonier 5798008906022
 • Hyblerne i Torstorp 5798008906039
 • Tale- og hørerlærer 5798008906046
 • SSP 5798008905292
 • Brændt Gummi (Støtte- og kontaktkorpset) 5798008904264
 • Projekt Gadeplan 5798008904271
 • Sundhedsplejen 5790001123574
 • Den Kommunale Børnetandpleje 5790001123437
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR - Bestiller 5798008904202
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR - Drift 5798008906015
 • Støttepædagoger 5798008905315
 • Fripladser 5798008905308

Byrådscenter

 • Borgmesteren 5798008906008
 • Borgmestersekretariatet 5798008904349
 • Venskabsby-arrangementer 5798008905025
 • Trykkeriet 5790001123659
 • Kommunikationsafdelingen 5790001123697
 • Udviklingsafdelingen 5798008904677

Center for Ejendomme og Intern Service

 • Bygnings- og anlægsafsnittet 5790000416561
 • Risikostyring- og administrationsafsnittet 5790001119812
 • Kantinen 5790001123673
 • Huslejeadministrationen 5798008904646
 • LANDSKAB 5798008904974
 • ENERGI 5798008904981
 • Tekniske installationer 5798008904998
 • Rengøringsafsnittet 5798008903915

Driftsbyen

 • Driftsbyen 5790000400447
 • HTK Forsyning A/S 5798008905520 (kan ikke bruges til intern fakturering)
 • HTK Vand A/S 5798008905537 (kan ikke bruges til intern fakturering)
 • HTK Kloak A/S 5798008905544 (kan ikke bruges til intern fakturering)
 • Kallerup rensningsanlæg 5790000400447
 • Team Affald 5798008906244
 • Teknikområdet 5798008906237

Den storkøbenhavnske digitaliseringsforening

 • DSD 5798008906381

Fritid- og kultur

 • Administrationen på rådhuset 5798008904165

HR-Center

 • HR-Centret, hovednummer 5798008905513
 • HR- og Arbejdsmiljø 5798008905278

Institutions- og Skolecenter

 • Administrationen på rådhuset 5790001123420
 • Dagplejen 5790001123338
 • Pladsanvisningen 5798008906367 
 • Projekt HUB 5798008905216
 • Højgården 5798008904332

Social- og Handicapcenter

 • Social- og Handicapcentret, sekretariatet 5798008903922
 • Gasværket 5790001123628
 • Støttecenter Cirklen 5790001123635
 • Værestedet 5790001123642
 • Bofællesskabet Pile Allé 5798008904301
 • Bofællesskabet Stationsvej 5798008904325
 • Fristedet 5798008904868
 • Taxhuset 5798001602822
 • Socialpsykiatrien 5798001642767
 • Botilbud Frøgård Alle 5798001592710
 • Socialpsykiatrien, administration 5798008906138
 • Opgangsfællesskabet Sønderby Torv 5798008906145
 • Beskæftigelse og Aktivitet 5798008906169
 • Projektlaboratoriet 5798008906176
 • Dagtilbuddets kantine 5798008906183

Sundheds- og Omsorgscenter

 • Administration (sekretariatsfunktionen) 5798008904288
 • Hjælpemiddelafsnittet 5790001123598
 • Hjælpemiddeldepotet 5790001123604
 • Kommunes Hjemmesygeplejersker 5798008904820
 • Sundheds- og Omsorgscentret - Team Sundhedsfremme 5798008905124

Teknik- og Miljøcenter

 • Administration 5790001123208

Økonomi- og Digitaliseringscentret

 • Økonomi- og Digitaliseringscentret 5790001123772
 • IT-Team, Hovednummer 5790001123703
 • IT Driften 5790001115296