Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Udbud af håndværkerydelser

11. september 2017

Høje-Taastrup Kommune udbyder rammeaftaler om håndværkerydelser til kommunens ejendomme. Håndværkerydelserne omfatter bygningsvedligeholdelse og mindre bygningsarbejder. Den samlede årlige værdi er ca. 12 mio. kr. ekskl. moms.

For at skabe større konkurrence og bedre mulighed for at deltage i udbuddet har kommunen opdelt rammeaftalerne i fem fag: Murer, tømrer, el, maler og gulvbelægning. Rammeaftalerne er også inddelt i tre geografiske områder. Det giver i alt 15 delaftaler. For hver af de 15 delaftaler vil kommunen indgå aftale med tre leverandører.

Udbuddet er begrænset og kun udvalgte tilbudsgivere kan afgive tilbud. Ansøgning om udvælgelse som tilbudsgiver skal ske via udbudsportalen Mercell.

Fristen for ansøgning er mandag den 9. oktober 2017

Læs mere om udbuddet på kommunens hjemmeside under Erhverv. Du kan også komme til informationsmøde, hvor vores udbudskonsulenter er klar til at svare på spørgsmål. 

Ansvar for denne side

Center for Ejendomme og Intern service

T: 43 59 10 00
E-mail: ceis@htk.dk