Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Bekæmp din bjørneklo

12. april 2018

Husk, at du senest skal have bekæmpet bjørneklo 1. maj, 1. juni, 1. juli og 15. august.

Bjørneklo skal bekæmpes - start tidligt, så er det nemmere at få bugt med bestanden på din grund. Nyspirede planter af kæmpe-bjørneklo er allerede nu på vej frem. Hvis du har bjørneklo på din grund, har du pligt til at bekæmpe den. Start tidligt, så bliver det nemmere at få bugt med din bestand. Det er en god ide, at du gennemgår din bestand hver 2. til 3. uge for at få bekæmpet nye bjørneklo-planter.

Tidsfrister

Der gælder nogle tidsfrister for, hvornår du senest skal have bekæmpet bjørneklo: 1. maj, 1. juni, 1. juli og 15. august.

Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at ingen planter må gå i blomst og sætte frø.

NB: Vær opmærksom på, at der ikke må bruges sprøjtemidler i beskyttede eller grundvandsnære naturområder samt inden for beskyttelseszoner omkring grundvandsboringer (BNBO).

Kommunen fører løbende kontrol og kan udstede påbud. 

Pas på dig selv

Når du bekæmper, så pas på ikke at komme i berøring med bjørnekloen, da det kan give kraftige forbrændinger på huden. Forbrændinger opstår, når huden udsættes for en kombination af plantesaft og sollys.

Læs mere om bekæmpelse af bjørneklo.

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk