Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Skoleindskrivning - kommende 0.-klassebørn

7. november 2018

Skoleindskrivning af børn, der skal starte i 0.-klasse i august 2019, sker i uge 3 - men der er allerede nu åbent for indskrivning. Der er også informationsmøder på skolerne her i november.

Indskrivning af børn, der skal starte i 0. klasse i august 2019, finder sted i uge 3, dagene fra mandag den 14. januar til fredag den 18. januar 2019. Men der er allerede nu åbent for indskrivning på kommunens hjemmeside www.htk.dk/skolestart - du logger på med dit NemID.

Ifølge Folkeskoleloven skal alle børn starte deres skolegang i 0. klasse, da 0. klasse er en del af det pligtige undervisningsforløb. Har du et barn, som skal starte i 0. klasse til sommer, skal du derfor indskrive barnet i skolen. Du kan samtidig indskrive dit barn i skolefritidsordningen, der starter den 1. april 2019.

Hvornår skal barnet i skole?

Er dit barn født i kalenderåret 2013, skal barnet starte i 0. klasse i august 2019.

Er dit barn født i perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014, kan barnet optages i en 0. klasse, men det kræver naturligvis, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og senere i 1. klasse.

Er dit barn født i 2012 og ikke allerede indskrevet, får du nærmere besked fra distriktsskolen med diverse oplysninger om skolen.

Skolevalg

Der er frit skolevalg for dit barn. Det betyder, at I som forældre har mulighed for at ønske en anden skole end distriktsskolen. Det betyder dog ikke, at jeres barn er sikker på at få en plads på en skole uden for distriktet: I det omfang der er ledig plads, optages elever udenfor distriktet efter Byrådets kriterier - se mere på www.htk.dk/skolestart

Informationsmøder på skolerne i november

Alle kommunens folkeskoler inviterer forældre til kommende 0.-klassebørn til informationsmøder i perioden 14.-29. november - se listen over skolernes informationsmøder her.