Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Parkeringskontrol i Høje-Taastrup Kommune

10. april 2019

Pr. 1. maj 2019 indføres der i Høje-Taastrup Kommune kommunal parkeringskontrol i samarbejde med Aalborg Kommunes parkeringskontrol.

Det kommunale parkeringskorps er oprettet for at få nedbragt den ulovlige parkering, der medfører forringet trafiksikkerhed. Derudover vil der være fokus på den ulovlige parkering i kommunens handicapparkeringsbåse samt ulovlig tidsparkering, der hindrer flowet på kundeparkeringspladserne omkring vores bymidte.

Reglerne for standsning og parkering er fastsat i Færdselsloven, og som udgangspunkt er det politiet, der udfører parkeringskontrollen. Københavns Vestegns Politi nedlagde dog deres parkeringskorps i 2010, så ressourcerne til parkeringskontrol har været meget begrænset. Loven foreskriver, at kommunalbestyrelsen helt eller delvist kan overtage parkeringskontrollen fra politiet. Herudover kan kommunalbestyrelsen overlade kontrollen til en anden kommunalbestyrelse, men ikke til et privat firma.

Parkeringskontrol Nord (Aalborg Kommunes parkeringskontrol) samarbejder med en række kommuner i hele landet, og på Sjælland løser de opgaven for yderligere seks kommuner i øjeblikket: Ringsted, Ballerup, Herlev, Glostrup, Odsherred og Frederikssund Kommuner.

Folketinget har fastsat parkeringsafgiften til 510 kr., og heraf går 70 % til staten. Parkeringskontrollen udføres i hele kommunen på skiftende dage og tider fordelt over hele døgnet.

Parkeringskontrol Nord varetager både patruljering, opkrævning af afgifterne og behandling af eventuelle klager.

De første 14 dage, hvor Parkeringskontrol Nord patruljerer, vil der ikke blive uddelt parkeringsafgifter.  I stedet vil bilister, der parkerer ulovligt, få sat en folder i forruden med oplysninger om regler for standsning og parkering.

Henvendelser om parkeringskontrollen kan rettes til Parkeringskontrol Nord på tlf. 7011 2223.

Læs mere om Parkeringskontrol Nord og parkeringsreglerne på www.pnord.dk.