Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Grønt lys til nyt byrum ved Hedehusene Station

16. december 2015

Byrådet har nu sagt ja til Projekt Hedehusene Stationsforplads, der sendes i udbud efter årsskiftet.

Hedehusene Stationsforplads i Høje-Taastrup Kommune Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har nu endeligt vedtaget projektforslaget for Stationsforpladsen i Hedehusene, der er lavet på baggrund af input og ønsker fra borgere i Hedehusene ikke mindst på et borgermøde i oktober.

Stationsforpladsen er med sin centrale placering et midtpunkt der ikke mindst vil binde Hedehusene sammen med den nye bydel NærHeden syd for stationen. Det nye projekt vil omdanne pladsen fra at være stationens forsømte bagside til et langt mere indbydende og levende byrum, der kan udnyttes bedre både i hverdagen og ved særlige lejligheder og aktiviteter som fx Hedemarkedet. Busser og biler vil kunne sive over pladsen, men bløde trafikanter (fodgængere og cyklister) og ophold i området er i højsædet.

I området fra den centrale stationsbygning til hovedgaden bliver der en belægning med primært røde teglklinker. Omkring stationsbygningerne og restauranten lægges der brosten. Der laves et let forsænket område i belægningen med ca. 10 vanddysser. Der bliver beton- og træbænke på pladsen. Og der kommer opholdstrapper bl.a. ved den vestlige stationsbygning.

Adgang til stationens perroner skal fremover ske fra området omkring den østlige stationsbygning, hvor der kommer cykelparkeringer under en række birketræer. I området mellem Hedehuscentret, den østlige stationsbygning og det tidligere posthus bliver der en trafikplads med busstop, taxaholdepladser, korttidsparkering og mulighed for at sætte passagerer af.

”Hedehusene Stationsforplads er et godt eksempel på, hvordan vi udvikler vores kommune i tæt og konstruktivt samspil med borgerne. Hjertet af Hedehusene får med projektet et velfortjent og vitaliserende ansigtsløft, der kommer såvel nuværende som fremtidige borgere til gode”, udtaler borgmester Michael Ziegler.

”Hedehusene får et rigtig flot og centralt byrum med mange muligheder – et ånderum, en plads til socialt samvær og et samlingssted for mange former for aktiviteter”, tilføjer formand for Teknisk Udvalg, 1. viceborgmester Lars Prier.

Den nye stationsforplads sendes i udbud i januar, anlægsarbejdet starter i april og den ventes klar til november 2016. Da skal en ny springhal efter planen stå klar i NærHeden på den anden side af stationen, hvor også anlæg af den nye bydels veje, fortove og grønne områder ventes påbegyndt.


Baggrund

Byrådet har fokus på rammerne for et godt og aktivt liv, og her spiller attraktive byrum en vigtig rolle. Derfor har Byrådet besluttet at udvikle en række områder i kommunen. Rønnevangsstrøget blev indviet den 12. december, i 2016 får stationsforpladsen i Hedehusene et løft, og herefter kommer turen til Blåkildekvarteret og Fløng som idrætslandsby.

Illustrationen af den fremtidig stationsplads i Hedehusene: JUUL | FROST By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter