Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Eks-teaterchef skal betale 350.000 tilbage til Høje-Taastrup Kommune

20. marts 2017

Den tidligere teaterchef Mogens Holm har nu indgået forlig med Høje-Taastrup Kommune om at tilbagebetale 350.000 til kommunen. Et punktum er dermed sat i en langstrakt sag, og borgmester Michael Ziegler er meget tilfreds med sagens udfald.

I alt har Høje-Taastrup Kommune stævnet den tidligere teaterchef for i alt 425.420 kr., men ved Retten på Frederiksberg er der i dag indgået forlig om, at Mogens Holm tilbagebetaler 350.000 - altså ca. 80 procent af det oprindelige beløb.

”Jeg er meget tilfreds med forliget. Mogens Holm har indgået forlig med Høje-Taastrup Kommune, hvilket betyder, at nogle af de mange skattepenge, der er brugt uretmæssigt, nu kommer tilbage til borgerne. Anklagemyndigheden rejste tiltale for mandatsvig, og Mogens Holm blev dømt for mandatsvig i forhold til to forhold, men han blev fritaget for straf, fordi sagen havde trukket ud. Vi anlagde et civilt søgsmål mod Mogens Holm med krav om tilbagebetaling for en række andre forhold, hvor han efter kommunens opfattelse havde brugt kommunes penge uretmæssigt. Jeg er derfor glad for, at vores krav på vegne af borgerne i Høje-Taastrup Kommune nu i høj grad er imødekommet”, siger borgmester Michael Ziegler.

En rapport fra KL og revisionsfirmaet KPMG tilbage i 2012 viste, at den tidligere leder af Taastrup Teater havde brugt penge på fx dyr efteruddannelse, en privat ferie med hustruen og flere middage. Rapporten viste også, at den tidligere leder havde overtrådt kommunens regler for regnskabsføring, og at der var mangelfuld dokumentation for afholdte udgifter. Derudover konkluderede rapporten, at teaterlederen havde været inhabil i forbindelse med flere af sine økonomiske dispositioner.