Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Fejl i data om Høje-Taastrup Kommune i rapport fra Statens Institut for Folkesundhed

16. marts 2017

I en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed fremstår det, som om Høje-Taastrup Kommune ikke har tilbud eller indsatser til børn med overvægt – det er en fejl, da Høje-Taastrup har tilbud til både børn og voksne med overvægt.

Det drejer sig om rapporten ”Kortlægning af livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt i regioner og kommuner”. Rapportens konklusioner på børneområdet er vist som ”Ugens tal for folkesundhed” i denne uge. Der er desværre sket en beklagelig fejl således, at tilbud og indsatser i Høje-Taastrup Kommune ikke er kommet med.

Høje-Taastrup Kommune har et stort fokus på børn med overvægt. Blandt andet har Fit4kids kontinuerligt siden 2012 kørt hold i kommunen, og i efteråret 2016 besluttede Socialudvalget at forlænge samarbejdet med en partnerskabsaftale for tre år.

Sundhedsplejerskerne har generelt haft et stort fokus på overvægt. Når børnene bliver vejet i 0. 1. 6. og 9. klasse, kan børn med en overvægts-problematik tilbydes opfølgende samtale og undersøgelse, og nogle er blevet henvist til egen læge, julemærkehjem eller overvægtsenheden på Holbæk Sygehus. Der er naturligvis også fokus på at klæde de nye forældre godt på til at servere den rette kost til børnene, ligesom sundhedsplejerskerne har en konsulentfunktion i vuggestuerne, hvor de også har været ude på forældremøder og lignende.

I 2016 vedtog Byrådet desuden en ny sundhedspolitik, hvori et af temaerne netop er overvægt, og på den baggrund er der et øget fokus på indsatser målrettet børn med overvægt. Særligt er der fokus på en tværfaglig indsats - fx er der indledt et nyt samarbejde, hvor tandplejen hjælper sundhedsplejerskerne med at opspore de børn, der har brug for en særlig indsats.

Derudover har sundhedstjenesten nu genindført 3-årsbesøg med fokus på at opspore overvægt blandt børn. Der er ansat en diætist med fokus på overvægt blandt børn, som bl.a. sundhedsplejerskerne kan henvise til, når de opsporer børn ved 3-årsbesøget. Diætisten vil give individuel rådgivning og inddrage barnets familie. Diætisten skal desuden arbejde med en endnu stærkere opfølgning på de børn, der vender hjem fra julemærkehjem med henblik på at fastholde vægttabet.