Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Stor interesse for byudviklingen i Høje Taastrup C

2. marts 2017

Mere end 100 borgere havde fundet vej til Quality Hotel i Høje Taastrup, da Byrådet onsdag aften holdt borgermøde om de overordnede linjer for fremtidens Høje Taastrup C.

Borgermøde om Høje Taastrup C Høje Taastrup C er et af Høje-Taastrup Kommunes store byudviklingsprojekter og skal over de kommende år tiltrække 3000 borgere og omdanne centrale områder i Høje Taastrup til en ny levende bydel.

”Det var meget glædeligt, at så mange mødte op og viste interesse for udviklingen i deres by.
Byrådet lægger stor vægt på at inddrage borgerne og skabe løsninger sammen. Interessen i aftes viser, at borgerne vil være aktive og medbestemmende,” siger borgmester Michael Ziegler efter aftenens møde.

Dan Stubbergaard fra arkitektfirmaet COBE præsenterede ved mødet den helhedsplan, som et enigt byråd har besluttet skal være grundlaget for den videre planlægning. Se mere om planen på www.htk.dk/htc.

Michael Ziegler fortsætter:

”Der var stor spørgelyst til de tre temaer, vi havde valgt at sætte ekstra fokus på i en temadrøftelse med byrådsmedlemmerne Flemming Andersen, Hugo Hammel og Lars Prier. Som det er naturligt, var der både borgere, der glæder sig til udviklingen, og borgere, der er bekymrede for, hvad planerne kommer til at betyde for dem.”

”Mødet var jo startskuddet på en længere planlægningsproces, og senere vil der blive forelagt både vej-lokalplan, ramme-lokalplan og detaljerede lokalplaner for de enkelte byggerier. De konkrete planer vil til sin tid blive vurderet i forhold til støj og andre miljøpåvirkninger og blive sendt i offentlige høringer. Der vil derfor være god lejlighed til en fortsat dialog om de mange konkrete forhold i planerne, og til at rette dem til.

Projektet rummer for eksempel et stort parkstrøg, som skal være et aktivt og spændende sted i byen. Her vil Byrådet jo meget gerne have borgernes hjælp med gode ideer og engagement.”

Alle bemærkninger, som sendes til kommunen, vil blive taget med i det videre forløb. I denne første høring kan du frem til d. 14. marts sende dine bemærkninger til htc@htk.dk.