Nyheder & presse
 • Få siden oplæst

Nu er der igen afbrændingsforbud

12. juni 2018

Østsjællands Beredskab har genindført afbrændingsforbud i Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i beredskabet. På grund af den udbredte tørke er der risiko for, at brand spreder sig via flyveild, hvis man bruger åben ild.

Østsjællands Beredskab har genindført afbrændingsforbud i Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner i beredskabet. Beredskabet er især bekymret for, at brande på grund af den udbredte tørke kan sprede sig via flyveild. 

Der er derfor forbud mod nedenstående:

 Afbrænding af:

 • haveaffald (bemærk: der er altid forbud mod afbrænding af haveaffald i Høje-Taastrup Kommune), 
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • affald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, bålfade og Sankt Hans-bål,
 • fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes).

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

 • grill (brug af grill tillades dog på fast, ubrændbart underlag - husk at lade aske blive i den tillukkede grill),
 • ildsteder,
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere og ildsteder (undtaget herfra er virksomheder, der udfører arbejde efter retningslinjerne for varmt arbejde og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

Pas på ved rygning:

 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, undtagen i dertil egnede beholdere.

Østsjællands Beredskab gør opmærksom på, at det altid er en god ide at have forberedt nogle slukningsmidler - vanddunk/vandkande, haveslange og lignende, når man har med ild og varme at gøre.

Beredskabet vil følge situationen nøje og melder ud, hvis situationen ændrer sig. 

Se DMI's tørkeindeks.

Flere gode råd om at forebygge brand:

Gode råd om at forebygge brand

Gode råd om at forebygge brand ved brug af grill, bål og ukrudtsbrænder