Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Ret selv BBR-oplysninger for din bolig i ny digital selvbetjening

9. maj 2018

Hvis du har rettelser til dine BBR-oplysninger, så kan du fra den 9. maj 2018 selv rette dem i den nye digitale selvbetjening ”Ret BBR”.

SKAT har udviklet en ny digital løsning ”Ret BBR”, hvor boligejere selv kan rette oplysninger om boligen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er dermed blevet nemmere for boligejer at rette oplysninger om egne ejendomme i BBR, så oplysningerne i BBR-registret bliver retvisende.

Den nye digitale løsning er lavet på baggrund af den snarlige indførelse af den nye datadrevne ejendomsvurdering, som forventes at give anledning til, at en del boligejere vil blive opmærksomme på deres oplysningspligt og dermed ønsker at få opdateret oplysningerne i BBR. 

Ejere af parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder kan benytte ”Ret BBR” til at foreslå ændringer i BBR for deres ejendomme. Ændringsforslagene sendes til BBR’s indbakke, hvor kommunen behandler og godkender ændringer, inden de lægges i selve BBR.

I ”Ret BBR” kan du som boligejer:

  • Se din egen ejendom 
  • Se ejendomsoplysninger om grund, bygninger og tekniske anlæg på din ejendom
  • Foreslå ændringer til registrerede BBR-oplysninger (ændringer til grunde, bygninger, enheder og tekniske anlæg, som allerede er registreret i BBR)
  • Foreslå ændringer til placering af bygninger på din ejendom 
  • Foreslå registrering af nye småbygninger (udhuse, garager, carporte mv). 

”Ret BBR” er således en ny mulighed for ejere at henvende sig til kommunen, når de ønsker at ændre i BBR. Det er stadig muligt for ejere at henvende sig til kommunen via mail eller telefon. 

Læs mere om ”Ret BBR"

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk