Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

En mindeværdig Flagdag

7. september 2018

Onsdag den 5. september blev der traditionen tro afholdt Flagdag i Høje-Taastrup Kommune med andagt, march og kransenedlæggelse samt reception for tidligere udsendte.

Til ære for alle de udsendte

Flagdagen begyndte om formiddagen med andagt i Taastrup Nykirke, som var fyldt med mennesker og smukt pyntet til dagens anledning. Efter andagten var der mulighed for at gå med i en fælles march sammen med orkester til Magdas Park, hvor æresstenen ligger. Her var der en højtidelig stemning, hvor først formand for Høje-Taastrup og Omegns Garderforening, Jon Nielsen, holdt tale og derefter var det viceborgmester Lars Prier, der holdt en tale.

Mange mennesker deltog i begivenheden, og også kommunens børnehaver var mødt op for at ære de udsendte. Nogle børn stod med flag overfor kirken, og i Magdas Park deltog Magdabørnehaven.

Reception for veteraner med foredrag af Kjeld Hillingsø

Der var en meget flot opbakning til aftenens arrangement på rådhuset, hvor tidligere ud-sendte veteraner var inviteret sammen med en ledsager. Samlet set var der omkring 100 mennesker.

Borgmester Michael Ziegler bød velkommen til arrangementet og takkede veteranerne for deres betydningsfulde indsats rundt omkring i verdens konfliktområder. Borgmesteren takkede også de pårørende for deres støtte til de udsendte samt Garderforeningen for deres hjælp med at afvikle Flagdag i Høje-Taastrup Kommune.

Gæsterne blev budt på en lækker buffet ledsaget af klavermusik af Clara Poulsen fra Musikskolen. Derefter holdt aftenens foredragsholder, Kjeld Hillingsø, et interessant og fængende foredrag. Kjeld Hillingsø har haft en lang og imponerende karriere i forsvaret, hvor han i 1993 blev generalløjtnant og chef for Enhedskommandoen for den nordlige del af NATOS Centralregion og samtidig chef for Forsvarets Operative Styrker.

Gæsterne fik sidst på aftenen mulighed for socialt samvær og erfaringsudveksling.