Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Ny centerchef for nyt Ungecenter i Høje-Taastrup Kommune

7. september 2018

Pernille Kjeldgård bliver fra 1. oktober 2018 centerchef for et nyoprettet Ungecenter i Høje-Taastrup Kommune.

Centerchef Pernille Kjeldgaard

Det nye center skal styrke indsatsen for at indfri byrådets ambition om uddannelse til alle, og derfor samles alle de dele af den nuværende organisation, som i dag beskæftiger sig med de unge op til 25 år. Centret skal fungere som en enkel fælles indgang til ”systemet” for den unge og samtidig varetage en relativt omfattende koordinationsopgave på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og socialindsatsen med den unge i centrum.

Ungecentret oprettes samtidig med Pernille Kjeldgårds tiltræden, og hun kommer i spidsen for etableringen af centret og i forhold til at bringe de mange forskellige fagligheder, der arbejder med unge, sammen og skabe nye synergier i arbejdet på tværs af funktionerne og kommunens øvrige centre.

Pernille Kjeldgård er cand.scient.soc. og har tidligere været ansat som velfærdsdirektør i Stevns Kommune, centerchef for Borgerservice og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune, kontorchef i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning samt specialkonsulent i Finansministeriets team for statens tværgående integrations- og mangfoldighedsindsats.

Privat bor Pernille Kjeldgård, der er 46 år, i København med sine tre børn.