Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Succesfuldt forskningsprojekt har løftet elever sprogligt

3. september 2018

Nye læsemetoder skaber bedre læsere i 4. klasse i Høje-Taastrup Kommune – både de børn, der i forvejen var gode læsere, og de knapt så dygtige. Resultaterne er så positive, at metoderne nu rulles ud i andre kommuner.

Klasse på Sengeløse Skole

Alle børn i 4. klasse i Høje-Taastrup er blevet dygtigere til at læse - her er det Sengeløse Skole.

Bag det ambitiøse projekt står Center for læseforskning ved Københavns Universitet i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. Arbejdet har løbet i to år og har desuden været fulgt med stor interesse af internationale forskere.

Se nyhed på TV 2's hjemmeside.

Metoderne virker
Lisbeth Apold, der er lærer og læsevejleder på Mølleholmskolen, har været med til at teste metoderne og udvikle undervisningsmaterialet, som i daglig tale hedder ”Tag ordet med dig”:

”Metoderne gør virkelig en kæmpe forskel. Eleverne bliver bedre til at læse og forstå, de bliver bedre til at tilegne sig nye ord, og de staver bedre. Metoderne hjælper også eleverne i de øvrige fag som fx natur og teknik, matematik og historie. De læsestærke har især profiteret af metoderne, men de mindre læsestærke har bestemt også løftet sig. Jeg er speciallærer og underviser også vores elever, der er ordblinde, og de har også profiteret af metoderne både i forhold til læseforståelse, ordtilegnelse og stavning. En anden gevinst er, at vi også kan se, at vores tosprogede elever, som jo skal overskue flere sprog og dermed flere ord, har løftet sig ved at bruge disse metoder.”

Tæt samarbejde mellem forskere og lærere
”Vi har set klare fremgange hos eleverne på tværs af de deltagende klasser, selvom elevernes sproglige forudsætninger er meget forskellige”, siger postdoc Anne-Mette Veber Nielsen, der sammen med postdoc Hanne Trebbien Daugaard og lektor Holger Juul har kørt projektet:

”Det særlige ved forskningsprojektet er, at det har været meget praksisnært, og at vi nu efter evalueringen af projektet står klar med et testet og tilrettet undervisningsmateriale, som er klar til brug i hele landet.

Dansklærerne på 4. klassetrin har været tæt inddraget, og deres faglige input og erfaringer er brugt til at udvikle undervisningsmaterialet, og de er kommet med justeringer og ændringer, så det blev tilpasset den praktiske undervisning. Lærerne har desuden været med til at udvikle et nyt efteruddannelseskursus.

Succes fra start
”Vi er utroligt glade for resultatet, og vi fortsætter med læsemetoderne på alle vores folkeskoler. Vores lærere og skoleledere har været yderst begejstrede for samarbejdet med forskerne, og de blev meget inspireret og fandt hurtigt læringsmetoderne meget effektive. Faktisk var forskningsprojektet så professionelt, og lærernes tilbagemeldinger så overbevisende, at vi allerede undervejs i pilotprojektet besluttede at udvide projektet til ikke kun at omfatte nogle skoler – men alle vores folkeskoler. Lærernes positive tilbagemeldinger talte for sig selv. De kom med historier som fx en 4. klasses elev, der til en skole-hjem-samtale forklarede sin far, hvad morfemer betyder”, siger Kurt Scheelsbeck, formand for Institutions- og Skoleudvalget.

Elever lærer sig selv nye ord
Når børn har et stort ordforråd, får de en langt bedre forståelse af det, de læser. Undervisningen går derfor ud på, at eleverne skal blive bedre til at lære sig selv nye ord ved at se på, hvilke andre ord de er sammensat af - eller se på den sammenhæng, ordene indgår i. De bruger dermed den viden, de allerede har, til at lære nye ord. Idéen er, at lærerne kan give eleverne metoder til at lære nye ord, og altså dermed hjælpe eleverne til at hjælpe sig selv.

”Børnene er ganske enkelt mere selvstændige og nysgerrige nu, når de læser. De finder sig simpelt hen ikke i, at der er et ord, de ikke forstår, så stopper de op og bruger de metoder, som de har lært. På den måde lærer de mere”, siger Lisbeth Apold.

Projektet er finansieret af den milliard, som A.P. Møller Fonden har doneret til Danmarks Folkeskoler.