Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Nu begynder anlægget af Kvarterparken i Gadehave-kvarteret

12. april 2019

Parken skal være hele Gadehavekvarterets rekreative område – anlægsarbejdet er gået i gang i begyndelsen af april.

Skitse af den kommende Kvarterpark i Gadehavekvarteret. Illustration: BOGL Landskab
Skitse af den kommende Kvarterpark. Til højre ses Gadehavegårdsvej, som fremover får et spor i hver retning. Illustration: BOGL Landskab.

I den nye park bliver der plads til leg, cykling, hundeluftning, fodbold og hygge. I fremtiden bliver det også meget nemmere at være fodgænger og cyklist i Gadehavekvarteret. Parken vil nemlig binde bydelen bedre sammen, så der skabes bedre forbindelse på tværs af Gadehavegårdsvej.

Parken får også en cykel- og gangsti, der vil sno sig i et loop rundt omkring parken. Samtidig etableres der et aktivitetsstrøg langs Gadehavegårdsvej med blandt andet cykellege-baner, trampolinskov, nyt boldbur, skaterområde og opholdsrum.

Er i gang

Arbejdet med at anlægge Kvarterparken begynder i april 2019, og entreprenøren er gået i gang med at rydde træer på volden ud mod Gadehavegårdsvej. Parken forventes at åbne op til december 2019, men allerede til skolestart i august 2019 vil parkerings- og afsætningsarealer samt legefaciliteter ved Ole Rømer Skolens idrætshal kunne tages i brug.

Den officielle indvielse forventes at finde sted i starten af december 2019.

Trafikforhold og busdrift

For at genere kvarterets beboere mindst muligt vil arbejdet med at indsnævre Gadehavegårdsvej finde sted som noget af det første. Det betyder, at vejen allerede ved udgangen af maj måned vil have fået sin nye udformning med et spor i hver retning.

I anlægsperioden vil der forekomme lejlighedsvise ændringer i busdriften. I tilfælde af, at busstoppestederne skal flyttes midlertidigt, vil der blive informeret om dette med skilte.

Adgangsforhold i byggeperioden

Der vil blive opstillet byggepladshegn i rabatten på Gadehavegårdsvej, hvilket besværliggør cykel- og gangtrafik på tværs af vejen i hele anlægsperioden. Der vil dog i hele byggeperioden være adgang ind til boldbanerne fra Gadehavestien og fra Ole Rømer Skolen.

Hundelufterområdet ved Gadehavegård bliver indskrænket en smule, men bliver ellers fastholdt så længe som muligt. Træningsfaciliteterne på samme matrikel bliver også bibeholdt.

Åben skurvogn

Der vil være åben skurvogn i løbet af sommeren, hvor både kommunen og entreprenøren vil være til stede. Her vil alle være velkomne til at komme og stille spørgsmål til projektet.

Hvem har været med?

Kvartersparken er blevet til i et samarbejde mellem Områdefornyelsen for Gadehave-kvarteret, Høje-Taastrup Kommune, borgerne i kvarteret og eleverne på Ole Rømer Skolen og Høje Taastrup Gymnasium.

Fakta:

  • Den færdige kvarterpark dækker 4 hektar.
  • Der bor 5.500 borgere i Gadehavekvarteret, som alle får gavn af den nye park.
  • Gadehavegårdsvej er 900 meter lang. Parken kommer til at strække sig 350 meter midt på vejen.
  • To tunneller fyldes op og afløses af fodgængerfelter.
  • Ny hastighedsgrænse på Gadehavegårdsvej: 40 km/t.