Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

BAM Danmark skal bygge Læringshuset Nærheden

6. februar 2019

Entreprenørfirmaet BAM går nu i tæt dialog med Christensen & Co. Arkitekter om at detailplanlægge byggeriet. Der ventes første spadestik i efteråret.

Læringshuset Nærheden - Danmarks første skole, der fra grunden bygges til fremtidens skole - set fra nordøst. (Illustration: Christensen & Co. Arkitekter).

Læringshuset Nærheden set fra nordøst (Illustration: Christensen & Co. Arkitekter).

Entreprenørfirmaet BAM Danmark har efter udbud fået opgaven med at opføre Høje-Taastrup Kommunes nye skole, Læringshuset Nærheden.

Læringshuset Nærheden kommer til at rumme både daginstitution for 0-6-årige og skole fra 0.-9. klasse i et spændende byggeri, hvor rammerne fra begyndelsen er skabt til fremtidens skole og daginstitution, hvor der er vægt på projektbaseret læring og på en tryg hverdag i et sundt indeklima.

Sidste år vandt arkitektfirmaet Christensen & Co. med et forslag udarbejdet sammen med Kjaer og Richter, 1:1 Landskab og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma konkurrencen om at tegne det nye læringshus på basis af en vision om fremtidens skole. 

Vinderprojektet viste Læringshuset Nærheden som et levende lærings- og oplevelsesunivers, som i sin arkitektur stimulerer børn og unges naturlige nysgerrighed og idérigdom såvel som deres faglige fordybelse og kreative processer. 

Siden er gennemført en proces, hvor repræsentanter for ledelse, medarbejdere og elever på Hedehusene Skole og Charlotteskolen samt repræsentanter for skolens Advisory Board har givet mere detaljerede input til de indholdsmæssige og pædagogiske ønsker til læringshuset.

Desuden har Christensen & Co. bearbejdet og tilpasset projektet til ønsker fra bedømmelsesudvalget – bl.a. et ønske om et mere vedligeholdelsesvenligt materiale til læringshusets facader.

I den kommende tid går entreprenørfirmaet og CCO Arkitekter i tæt samarbejde om at detail-planlægge byggeriet, og forventningen er, at der kan tages første spadestik til byggeriet i efteråret. Det er fortsat forventningen, at det nye læringshus kan stå færdig i august 2021.

Fakta om Læringshuset Nærheden:

  • Læringshuset Nærheden kommer til at kunne rumme 0.-9. klassetrin, fordelt på fem spor (fem klasser på hvert klassetrin), samt daginstitution for 0-6-årige. 
  • Skolen får også en stor idrætshal. 
  • Byggeriet bliver på i alt 15.500 m2, og byggesummen er 278 mio. kr. 
  • Læringshuset opføres på en grund lige nord for Springcentret i Nærheden. 
  • Læringshuset Nærheden skal være en skole, hvor eleverne lærer og anvender skolens fag ved at løse konkrete problemer fra hverdagen og samfundet. 
  • Skolens rammer skal understøtte elevernes arbejdsform: Der skal være rum til fordybelse og samarbejde såvel som værksteder og udstillingsfaciliteter m.m., så eleverne kan udfolde og udvikle deres kreativitet, kritiske tænkning, samarbejds- og kommunikationsevner. 
  • Læs mere om fremtidens skole på www.htk.dk/21