Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Arbejdet med bro til Nærheden er i gang

15. marts 2019

Byggepladsen er ved at blive sat op, og omlægningen af rør og ledninger er i gang – stien langs jernbanen fra Hedehusene Station til Hedehushallen er afspærret.

Der flyttes rør og ledninger i Kulturparken i fbm. anlægget af broen til Nærheden
Der arbejdes i Kulturparken – når gravearbejdet er slut, genetableres græs og beplantning.

Den nye bro skal binde Hedehusene og Nærheden sammen, og forberedelserne er i fuld gang - det er tydeligt at se, når man kommer forbi Hedevolden og Kulturparken. 

Første spadestik til den nye bro bliver taget 19. marts 2019. Entreprenøren Jorton, som står for byggeriet af broen, er i gang med at etablere byggeplads på begge sider af jernbanen – både på Hedehusene-siden og Nærheden-siden. Derfor er det nødvendigt at afspærre området på begge sider. 

Sti afspærret

Byggeriet betyder også, at stien langs jernbanen fra Hedehusene Station til Hedehushallen er blevet afspærret, og man skal i stedet bevæge sig ad Hedehusene Hovedgade. Stien vil være afspærret året ud, og kommunen beklager de gener, som det må medføre – afspærringen er dog nødvendig aht. byggepladsen. Entreprenøren oplever, at nogle af hegnene og skiltene væltes, og det besværliggør arbejdet. Derfor henstilles der til, at man ikke rører ved skilte og afspærring.

I Kulturparken genetableres græs og beplantning

Mange har nok bemærket det omfattende gravearbejde i Kulturparken. I dag ligger flere rør og ledninger til bl.a. fjernvarme og kloak der, hvor broen skal anlægges, og derfor skal de flyttes - man kan ikke have forsyningsledninger under broen, da det gør det vanskeligt at reparere rørbrud mv.

Hedevolden bliver nedlagt, og der bliver anlagt en ny vej til broen lidt tættere på Hedehuset for at få et direkte og smidigt vejforløb i fht. Kallerupvej. Det betyder, at et stykke af Kulturparken bliver inddraget til den nye vej, og derfor bliver der i øjeblikket også fældet træer og buske i parken op mod Hedevolden.

Lige nu kan gravearbejdet i Kulturparken godt se voldsomt ud, men græs og beplantning bliver genetableret, så parken igen fremstår som en grøn oase i byen. Det vil der komme mere information om.