Nyheder & presse
  • Få siden oplæst

Borgermøde: Input til aktiviteter i den nye bydel Høje Taastrup C

14. marts 2019

Hvis du har været forbi City2 for nylig, har du sikkert bemærket gravearbejdet på Blekinge Boulevard. Det er forarbejdet til den nye bydel, Høje Taastrup C.

Visualisering af Høje Taastrup C. Illustration: COBE Arkitekter

Pressemeddelelse fra Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S:

Inden der kan bygges boliger, nyt rådhus med mere, skal fjernvarme-, vand- og andre forsyningsledninger omlægges. Det er et større projekt, der heldigvis skrider planmæssigt frem.

Salget af byggegrunde er også godt i gang, og forslaget til kommunens nye rådhus er godkendt - så
i løbet af 2020 vil de første spadestik blive taget til den nye bydel. 

Torsdag den 28. februar var der informationsmøde for beboere og virksomheder i ”Den Gule By”; her blev orienteret om planerne for byggeriet og det planlagte parkstrøg. Parkstrøget forbinder Høje Taastrup Station med City2, og det bliver Danmarks længste legeplads for borgere i alle aldre. Parkstrøget får den nye bydel til at hænge sammen, og her vil blive plads til et stort udbud af aktiviteter og opholdssteder. Langs strøget bliver der således anlagt fem områder, hvor der vil blive mulighed for forskellige former for fysisk udfoldelse.

Indholdet i de fem områder ligger endnu ikke helt fast, og mandag den 1. april 2019 afholdes der
borgermøde i City2 kl. 17:00. Her vil der være mulighed for at komme med input til, hvad der skal være, og hvad der skal ske i parken.

Borgerne inviteres denne dag til at komme med forslag og kommentarer til udformningen af parkstrøget. Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C opfordrer derfor borgere fra hele kommunen til at komme forbi og bruge deres kreativitet på at udvikle parken.

"Vi vil meget gerne have input og inspiration fra de kommende brugere af parkstrøget, så vi får
skabt et område, der bliver attraktivt", udtaler direktør Lars Bloch.

Læs mere om Høje Taastrup C på www.højetaastrupc.dk