Om kommunen
 • Få siden oplæst

Organisationsdiagram

Få et overblik over Høje-Taastrup Kommunes organisationsstruktur.

Organisationsdiagram for Høje-Taastrup Kommune Direktionen Direktionen Direktionen Direktionen Byrådscentret CEIS HR-Center Økonomi- og Digitaliseringscenter Teknik- og Miljøcenter Borger- og Arbejdsmarkedscenter Instittions- og Skolecenter Driftbyen Sundheds- og Omsorgscenter Fritid og Kultur Social- og Handicapcenter Byrådet Økonomiudvalget Plan- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Fritids- og Kulturudvalget Arbejdsmarkedsudvalg Ældre- og Sundhedsudvalg Socialudvalg Institutions- og Skoleudvalg

 

  Den administrative organisering

  Stabscentre

  Fagcentre

  Den politiske organisering

  Politisk organisation i Høje-Taastrup Kommune

  Opdateret 10. februar 2018

  Ansvar for denne side

  Byrådscenter

  T: 43 59 10 00