Om kommunen
  • Få siden oplæst

Organisationsdiagram

Få et overblik over Høje-Taastrup Kommunes organisationsstruktur.

Organisationsdiagram for Høje-Taastrup Kommune

  

Den administrative organisering

Stabscentre

Fagcentre

Den politiske organisering

Politisk organisation i Høje-Taastrup Kommune

Opdateret 5. maj 2019

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00