Spørgsmålstegn

Kontakt os

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i Borgerservice

e-mail: kommune@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Lægeskift

Hvis du som sygesikret i gruppe 1 ønsker at skifte læge, skal det ske via vores selvbetjening. Lægeskiftet koster 220 kr. og betales med Dankort.

Lægeskiftet får virkning 14 dage efter. Du kan frit vælge læge eller klinik.

Hjemmebesøg

Der gælder forskellige regler for hjemmebesøg afhængigt af afstanden fra din bopæl til lægen eller klinikken.

Hvis afstanden mellem din bopæl og lægen eller klinikken er mindre end 15 kilometer, kan din læge komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom. Er afstanden mere end 15 km, skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg.

Hvis det ikke er muligt at vælge en læge eller klinik, der ligger mindre end 15 km fra din bopæl, fx fordi lægerne og klinikkerne i området ikke har åbent for nye patienter, kan din region tilbyde dig at vælge en læge eller klinik, der ligger mere end 15 km fra din bopæl. I denne situation skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom, men at din region stiller sygebesøgstilbud eller transportordning til rådighed.

Lægeoversigt

Her kan du se en oversigt over læger og speciallæger. Du kan også se oversigten på sundhed.dk uden brug af NemID.

Gruppeskift

Du kan skifte sikringsgruppe med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvis ønsket er meddelt kommunen senest den 15. i måneden. Gruppeskift er bindende for et år ad gangen og koster 220 kr., betalingen foregår via Dankort.

Sundhedskortet skal altid medbringes ved henvendelse til læge, tandlæge med videre.

Læs bekendtgørelsen om indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort.

Få hjælp udenfor åbningstid

Ring udenfor åbningstiden og få telefonisk hjælp til:

  • Selvbetjening
  • Tidsbestilling og åbningstider
  • Pas og kørekort
  • MitID
  • Sundhedskort
  • Adresseskift
  • Rottebekæmpelse

Telefontider

Mandag - torsdag: kl. 8:00 - 20:00

Fredag: kl. 8:00 - 16:00

Søndag: kl. 16:00 - 20:00