Sygepleje

Høje-Taastrup Kommune yder sygepleje til alle borgere, uanset alder, der bor i kommunen eller opholder sig midlertidigt i kommunen.

Sygepleje tildeles efter henvisning fra læge/hospital eller hvor der ligger en sygeplejefaglig vurdering i forhold til en sygepleje indsats til borgere med akut eller kronisk sygdom.

Kommunen har døgnpleje og kan derfor yde sygepleje hele døgnet efter behov. Tildeling af hjælp bliver sat i værk efter behov, men kan ved akutte behov sættes i værk øjeblikkelig.

Sygepleje leveres som udgangspunkt i en af kommunens 2 sygeplejeklinikker på Birkehøj Plejecenter eller Plejecentret Baldersbo. Der foretages en individuel vurdering om sygeplejeindsatsen skal leveres i borgerens eget hjem.

Høje-Taastrup Kommune samarbejder aktivt med hospitalerne i Region Hovedstaden om at planlægge og tilrettelægge komplekse udskrivelser af kommunens borgere til eget hjem.

Sygepleje kan bestilles mandag til fredag, direkte hos sygeplejerskerne fra kl. 7.45 - 8.15 og kl. 14.00 - 15.00 på telefonnummer: 43 35 25 33.

Ved akut behov for bestilling af sygepleje aften, nat samt weekender og helligdage skal der ringes på akutnummer: 43 35 24 85

Luk alle
Udfold alle