Voksne med stofmisbrug

Hvis du eller en af dine nærmeste har et misbrug af hash, kokain, heroin eller andre narkotiske stoffer, kan du som borger i Høje-Taastrup Kommune blive tilbudt behandling.

Du  kan som borger henvende dig til Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret på Rådhuset til Misbrugskonsulenten på Tlf. 43 59 16 90 eller e-mail til misbrug@htk.dk

Hvis du er under 18 år og ønsker rådgivning eller behandling for et alkohol- eller stofmisbrug kan du kontakte Familieteamet, Børne- og Unge rådgivningscentret i Høje-Taastrup Kommune, tlf. 43 59 10 00.

Både pårørende og borgere kan henvende sig enten mundtligt eller skriftligt med anmodning om misbrugsbehandling. Høje- Taastrup kommune tilbyder gratis misbrugsbehandling til alle borgere, der har et ønske om at opnår en forandring i relation til euforiserende stoffer. Behandlingen finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige nærmiljø og behandlingen kan være mere eller mindre intensiv afhængigt af borgerens behov fx passer borgeren typisk sit arbejde ved siden af behandlingen.

Borgere med et helbredstruende eller invaliderende stofmisbrug kan have behov for en længerevarende behandling for sin stofafhængighed evt. døgnophold. Det er Social- og Handicapcenteret, der henviser til  længerevarende tilbud ud fra en konkret individuel vurdering.

Du kan søge behandling, uanset om du tidligere har været i behandling eller ej og adgangen til behandlingen er den samme for personer med tilbagefald, som for personer, der første gang henvender sig vedrørende behandling.

Visitation og bevilling af behandlingstilbud foretages i dialog mellem borgeren og Høje-Taastrup Kommune.

Behandling

Luk alle
Udfold alle

Oftest stillede spørgsmål og svar om misbrug

Luk alle
Udfold alle