Kontakt os

Børne- og Ungerådgivningscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 00

e-mail: burc@htk.dk

Tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen har en række aktiviteter på de forskellige klassetrin

I Høje-Taastrup Kommune er der med jævne mellemrum tilbud om sundhedssamtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken på skolen. I starten af skoleforløbet tilbyder kommunen en indskolingsundersøgelse af en sundhedsplejerske, og ved slutningen gennemføres en udskolingssamtale. Det er lovpligtigt, at sundhedsplejersken fører tilsyn med barnet igennem skolegangen.

Vi tilrettelægger den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved tre forskellige former for aktiviteter:

  • Samtaler
  • Undersøgelser
  • Sundhedspædagogiske aktiviteter

0. klasse

Samtale med barn og forældre
Motorisk screening
Højde/vægt
Syns/høreprøve
Astmascreening

1. klasse
Samtale med barn
Motorisk screening ved behov
Højde/vægt
Syns/høreprøve

2. klasse
Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: ”Dreng og pige hvad vil det sige”?

5. klasse
Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: pubertetsundervisning 

6. klasse
Højde/vægt
Syns/høreprøve

7. klasse
Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: Sundhedseksperimentariet

8. klasse
Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: Seksualundervisning

9. klasse
Samtale med elev
Højde/vægt
Syns/høreprøve
Astmascreening