Spørgsmålstegn

Kontakt os

Familie- og Dagtilbudscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider for centret

e-mail: fdc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen har en række aktiviteter på de forskellige klassetrin.

I Høje-Taastrup Kommune er der med jævne mellemrum tilbud om sundhedssamtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken på skolen. I starten af skoleforløbet tilbyder kommunen en indskolingsundersøgelse af en sundhedsplejerske, og ved slutningen gennemføres en udskolingssamtale. Det er lovpligtigt, at sundhedsplejersken fører tilsyn med barnet igennem skolegangen.

Vi tilrettelægger den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved tre forskellige former for aktiviteter:

  • Samtaler
  • Undersøgelser
  • Sundhedspædagogiske aktiviteter

0. klasse

Samtale med barn og forældre
Motorisk screening
Højde/vægt
Syns/høreprøve
Astmascreening

1. klasse

Samtale med barn
Motorisk screening ved behov
Højde/vægt
Syns/høreprøve

2. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: ”Dreng og pige hvad vil det sige”?

5. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: pubertetsundervisning

6. klasse

Højde/vægt
Syns/høreprøve

7. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: Sundhedseksperimentariet

8. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen: Seksualundervisning

9. klasse

Samtale med elev
Højde/vægt
Syns/høreprøve
Astmascreening

Hvordan og hvornår kan jeg kontakte sundhedsplejersken?

Elever og forældre, lærere og andre samarbejdspartnere er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken på skolen, hvis der ud over de fastlagte samtaler og aktiviteter er spørgsmål eller behov for vejledning om barnets sundhed og trivsel (eksempelvis vækst, pubertet, fysisk og psykisk trivsel eller andet).

Sundhedsplejerskens kontaktoplysninger finder du/ I på skolens hjemmeside. Du er velkommen til at ringe, skrive eller sende en SMS ved behov for kontakt.

Sundhedsplejersken på skolen

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske med specifik videreuddannelse og erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier. Sundhedsplejersken har efteruddannelse i at varetage ind- og udskolingsundersøgelser.

Sundhedsplejerskens arbejde på skolen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Målet for skolesundhedsarbejdet er:

  • At alle børn og unge (individuelt og i gruppesammenhæng) gennem forskellige tilbud i løbet af skoletiden gradvist bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed
  • At tilbyde undersøgelser, der opsporer sygdom og/eller fejludvikling og henvise til udredning og evt. behandling
  • At opspore børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov og yde en forstærket indsats over for disse i samarbejde med andre
  • At indhente viden om sundhedsforholdene i en klasse eller på en skole gennem udarbejdelse af lokale sundhedsprofiler, med henblik på at kunne rådgive lærere, skolens ledelse og/eller kommunale samarbejdspartnere, samt tage initiativ til relevante indsatser, der kan forbedre sundheden på individ- eller gruppeniveau.