Spørgsmålstegn

Kontakt os

Familie- og Dagtilbudscenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider for centret

e-mail: fdc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Tilbud fra sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken kan hjælpe, hvis I som forældre er i en særlig situation

Tilbud ift. ønsket vægttab

Let livet

Let livet er et tilbud for børn, unge og familier med overvægt som udfordring.

Familien møder efter aftale på Sundhedscenter Espens Vænge til samtale og vejning hos henholdsvis sundhedsplejersken og en klinisk diætist. Sundhedscentret ligger på Espens Vænge 44 i Taastrup.

Du kan få mere information hos sundhedsplejerskerne. 

Kontakt Lotte Bilsby. Mail lottebi@htk.dk

Kontakt Birgitte Glud. Mail birgittegl@htk.dk

Tilbud ift. vægttab

Sundhedsplejerskerne kan henvise til nedenstående tilbud

  • Fit for kids
  • Julemærkehjem
  • Let livet

Kontakt Sundhedsplejens administration for konkret information. Telefon 51 35 26 01. 

Sorggruppe for børn og unge 6-18 år  

Hvem kan deltage?
Børn og unge mellem 6 og 18 år, der har mistet en far, mor, søster, bror eller anden nærtstående.

Hvorfor deltage i gruppen?
Barnet eller den unge kan være sammen med andre børn, der har oplevet det samme. De kan tale om deres tab og sorg, og snakke om det, der nu er anderledes.

Hvordan er gruppen?
Gruppen ledes af sundhedsplejerskerne Kirsten Holm Hels og Anette Bryndum Larsen.
Der kan være op til 12 børn/unge i gruppen. Der kan komme nye børn ind i gruppen undervejs.

Praktiske oplysninger

  • Gruppen mødes onsdage i ulige uger kl. 15.30 – 17.30
  • Sted: Familiens Hus, Gadehavegårdsvej 7, 2630 Taastrup
  • Tilbuddet er gratis

Møde- og tavshedspligt
Det er vigtigt for gruppen, at der meldes afbud, hvis man ikke kan komme. Der er tavshedspligt, hvilket vil sige, at det der bliver sagt i gruppen, ikke bliver sagt til andre udenfor gruppen. 

Kontakt sundhedsplejerske Kirsten Holm Hels. Telefon 23 10 92 35 eller mail kirstenhel@htk.dk

Kontakt sundhedsplejerske Anette Bryndum Larsen. Telefon 20 26 92 06 eller mail anettelar@htk.dk

Samtalegruppe for børn og unge 

I Høje-Taastrup Kommune har vi samtalegrupper for børn og unge i alderen 7 til 15 år. Grupperne foregår på flere skoler i kommunen og deles op i forhold til alder.

Gruppen er for børn og unge, der har lyst til eller brug for at få hjælp til at dele oplevelser, tanker og følelser med andre i samme aldersgruppe. Det kan handle om ensomhed, skilsmisse, sygdom i familien, mobning, stress, manglende lyst til at gå i skole, problemer i hjemmet m.m.

Gruppen har løbende optag og består af maksimalt 10 børn/unge.

Forud for opstart i gruppen afholdes en visitationssamtale med barnet/den unge og dets forældre, hvor vi sammen finder ud af, om et gruppeforløb er relevant.

Vil du vide mere, skal du kontakte en gruppelederen
Sundhedsplejerske Anette Bryndum Larsen, tlf. 20 26 92 06 eller mail anettelar@htk.dk

Sexologisk rådgivning og parrådgivning

Som par eller enkeltperson er der mulighed for at få gratis sexologisk rådgivning og parrådgivning enten i hjemmet eller i et lokale i Hedehusene. Der er ingen krav om, hvilke udfordringer du/I oplever. Det kan både være problemer i relationen jer imellem og/eller problemer i sexlivet.

Kontakt Ella á Steig, sundhedsplejerske og sexolog. Telefon 21 19 31 75 eller mail ellast@htk.dk

Konsulent i daginstitutioner

Sundhedsplejersker kan deltage i netværksmøder hos dagplejere og i vuggestuer og børnehaver. Derudover deltager sundhedsplejersker 3 gange årligt i tværfaglige møder i vuggestuerne.

I institutionen kan du få at vide, hvilken sundhedsplejerske der er tilknyttet.