Kontakt os

Sundheds- og omsorgscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: sundhedomsorg@htk.dk

Genoptræning

På Sundhedscenter Espens Vænge tilbyder vi genoptræning efter hospitalsophold og genoptræning af ældre.

Se også: