Specialtandpleje

Specialtandplejen er for borgere med sindslidelser eller fysiske handicaps.

Specialtandplejen er for borgere med sindslidelser eller psykisk handicaps, som ikke kan komme til praktiserende tandlæge eller gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje.

Disse borgere kan blive visiteret til specialtandplejeordningen.

 

 

Læs mere om specialtandplejen på Tandplejens hjemmeside