Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og ledighed Kontanthjælp Enkeltydelse

Enkeltydelse

Du kan i særlige tilfælde få økonomisk hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, flytning, samværsudgifter og lignende.

Vigtigt inden du søger om en enkeltydelse

Det er en individuel vurdering, der foretages ved hver ansøgning om enkeltydelse.

For at vi kan foretage en vurdering af, om du er berettiget til denne hjælp, skal du udfylde en ansøgning om enkeltydelse. På ansøgningen skal der fremgå, hvilken enkeltydelse, du ønsker at søge om samt hvilke faste månedlige udgifter du har.

Det er også vigtigt, at du sammen med ansøgningen, også afleverer dokumentation for alle udgifter og indtægter samt dokumentation for eventuel formue.

Enkeltydelser

 • Der skal være sket ændringer i dine forhold der ikke kunne forudses.
 • Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift.
 • Afholdelse af udgiften vanskeliggør, at du og din familie ikke fremover kan klare jer selv.
 • Der skal være tale om en enkeltudgift.

 • Alle udgifter, som er skrevet på ansøgningen, skal dokumenteres i form af kvitteringer eller PBS-oversigter (f.eks. husleje, el, varme, telefon, licens og indboforsikring).
 • Dokumentation for formue i form af 3 måneders kontoudtog, på samtlige konti du har, pensionsopsparinger, Lønmodtagernes dyrtidsfond, fast ejendom, bil og sommerhus.
 • Afslagsbrev fra banken, hvis der søges om depositum eller indskud til bolig.
 • Hvis du søger om hjælp til flytning, skal der vedlægges mindst 2 tilbud fra flyttefirmaer.
 • Søges der om samværsudgift, skal der vedlægges dokumentation for aftalt samvær f.eks. afgørelse fra Statsforvaltningen.

Kan du ikke selv betale, kan der efter ansøgning ydes hjælp til for eksempel sygebehandling, tandbehandling og medicin.

Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.

Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til udgifter du har påtaget dig inden ansøgningen er indgivet.

For alle ansøgninger gælder det, at hvis du har formue, har du som udgangspunkt selv pligt til at afholde udgiften.

 • Brilleoverslag fra optiker
 • Tandlægeoverslag
 • Udskrift fra apoteket over medicinforbrug
 • Henvisning til fysioterapi, psykolog, psykiater og kiropraktor fra læge (henvisningen kan findes på sundhed.dk)

Jobcenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: bac@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse 

 Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje