Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ledighed og arbejde Kontanthjælp Jeg er under 30 år og nyuddannet eller søger uddannelse

Jeg er under 30 år og nyuddannet eller søger uddannelse

Som uddannelsessøgende har du som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp fra kommunen. Det gælder også, selvom du ikke kan få SU.

Hvis du er optaget på en uddannelse og efter sommerferien fortsætter denne, har du ikke ret til uddannelses-/kontanthjælp. Eksempelvis hvis du afslutter studentereksamen i juni og har søgt optagelse på universitetet.

Hvis din uddannelse starter i oktober eller senere, kan der eventuelt blive tale om uddannelses-/ kontanthjælp, og dette gælder også, hvis du har afsluttet handelsskolens grundforløb og nu søger praktikplads.

Find information om

Hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse på ny uddannelse, kan du være berettiget til uddannelses-/kontanthjælp fra det tidspunkt, hvor du får afslaget.

Du skal hurtigst muligt, efter at du har modtaget afslaget rette henvendelse i Jobcentret, da uddannelses-/kontanthjælp ikke ydes med tilbagevirkende kraft.

Hvis du afbryder eller afslutter en uddannelse, kan du have ret til uddannelses-/kontanthjælp fra ophørstidspunktet, eller når din SU ophører.

Undtagelse for forsørgere
Er du under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet, kan du i visse tilfælde have ret til en forudbetalt behovsbestemt ydelse.

Ydelsen kan udbetales i perioden mellem et grund- og hovedforløb på en uddannelses eller mellem to uddannelsesforløb. Forudsætning for ydelsen er, at kommunen vurderer, at du har behov for hjælp på baggrund af dine økonomiske forhold. Der kan højst udbetales økonomisk hjælp i 2 måneder.

For nærmere oplysning omkring denne mulighed skal du kontakte enkeltydelsesgruppen på kontanthjælpsområdet.

Hvis du vil søge kontanthjælp, kan du bruge linket øverst på denne side.

En betingelse, for at være berettiget til kontanthjælp er blandt andet, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, aktivt søger job samt deltager i aktivering. Det er derfor vigtigt at du kontakter Jobcentret eventuelt på telefon 43 59 10 00.

Kommunen skal pålægge unge at søge en uddannelse med SU eller praktik-/elevløn, hvis den unge ikke har en erhvervsuddannelse og ledigheden ikke skyldes særlige problemer.

Har du spørgsmål om job og rådighed, kan du kontakte Jobcentret på telefon 43 59 10 00 eller du kan læse mere på www.jobnet.dk.

Har du spørgsmål om kontanthjælp, kan du kontakte Borgerservice, kontanthjælpsteamet, på tlf. 43 59 10 00.

Ydelsesservice

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: cba-kontanthjaelp@htk.dk |  Telefontider |  Adresse 

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje