Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhvervsliv Erhvervsaffald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Der er generelt krav om at anmelde affald fra byggeri, renoveringer, nedrivninger og lednings- og anlægsarbejder. Det gælder både for ”gør det selv folk”, håndværkere og andre professionelle bygherrer.

Affaldet fra byggearbejdet skal anmeldes til kommunen. Reglerne gælder for alle bygninger, hvor:

 • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
 • Bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
 • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder
 • Affaldet kan være brokker, træ, armering, kabler, asfalt, vinduer, pap, plast og sanitet.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 2 uger, inden du går i gang med at bygge om eller rive ned. Affaldet skal anmeldes, fordi det kan indeholde PCB eller andre stoffer, som kan være skadelige for dig, dine nærmeste og miljøet.

Anmeldelse af affald med PCB

Hvis bygning er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal der foretages en screening og eventuelt en kortlægning for PCB, som er en gruppe miljøfarlige stoffer. PCB findes især i:

 • Fuger
 • Termoruder
 • Lysstofarmaturer
 • Slidstærke malinger og gulvbelægninger

Screeningen og den eventuelle kortlægning skal sendes ind til kommunen sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.

Læs mere i PCB-guiden om, hvordan du håndterer byggeaffald med PCB.

Find information om

Asbestaffald hører til farligt affald, der kræver speciel håndtering. Asbestaffald skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg, så det placeres under kontrollerede forhold.

Asbestaffald deles op i 3 forskellige fraktioner:

 • Stærkt støvende asbest (f.eks. asbeststøv og filtre)
 • Asbestaffald, som kan støve (f.eks. bløde lofts- og vægplader)
 • Ikke-støvende asbestaffald (f.eks. hårde tagplader)

De tre typer asbestaffald anvises til forskellige godkendte modtageanlæg, der er specialiserede i at modtage den pågældende type asbestaffald.

For at undgå sundheds- og miljømæssige problemer er det derfor vigtigt, at asbestaffald altid anmeldes til kommunen, inden det bortskaffes.

Anmeld dit asbestaffald på Bygningsaffald. dk. Kommunen sender herefter en anvisning på, hvor affaldet kan afleveres.

Læs Arbejdstilsynets Asbestguide om, hvor der kan være asbest i dit byggeaffald.

Miljøstyrelsens kampagne "Få PCB frem i lyset" opfordrer til udskiftning af gamle lysstofarmaturer. 

Miljøstyrelsen har startet kampagnen for at gøre opmærksom på farlige stoffer i ældre lysstofarmaturer.

Ældre lysstofarmaturer bør derfor udskiftes af hensyn til både sundhed og elforbrug. Der kan være farlige stoffer i lysstofarmaturernes kondensatorer, hvis de er fra før 1986. Stofferne kaldes PCB.

Indeklimaet i din bolig kan blive påvirket, hvis der siver PCB ud fra eventuelle utætheder i kondensatoren. Det er derfor en fordel at udskifte ældre lysstofarmaturer.

Siver der en olielignede væske ud af kondensatoren i lysstofarmaturet, bør du straks kontakte en elektriker, som kan fjerne armaturet. Væsken kan indeholde PCB.

Kondensatoren i lysstofarmaturer kan ligne et batteri eller være firkantet. Armaturets glimtænder/starter ligner også et batteri, men indeholder ikke PCB.

Brugte lysstofarmaturer fra private kan afleveres som elskrot på genbrugsstationen, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. Lækker armaturet olie, skal du aflevere armaturet i en lufttæt emballage, som fx en plasticpose.

Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne "Få PCB frem i lyset".

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje