Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Cykelpolitik

Cykelpolitik

Høje-Taastrup kommune vil gerne være kendt som encykelvenlig kommune, der indbyder til cykling som transportmiddel og motionsform.

Høje-Taastrup Kommune vil med denne cykelpolitik fastholde og udbygge gode forhold for cyklisterne i kommunen idet:

 • Det er sundt at cykle, at røre sig og at få frisk luft.
 • Cykling er en miljørigtig transport form i forhold til motoriseret transport.
 • Borgerne i Høje-Taastrup Kommune kan med fordel bruge cyklen til at udforske de grønne områder og kulturelle tilbud.
 • Cyklen giver mulighed for at borgerne tilbydes sunde fællesaktiviteter, både selvorganiseret og som en del af større begivenheder.

Cykelpolitikken skal ses i sammenhæng med andre planer og politikker, f.eks. Sundhedspolitik, Natur- og Friluftspolitik, Idræts- og bevægelsespolitik, Klimaplan, stiprojektliste m.m.

Specielt stiprojektlisten, er et vigtigt værktøj til at opnå målene.

Vision

Vision er, at i Høje-Taastrup Kommune vælges cyklen som det foretrukne middel til lokal transport til arbejde, skole, fritid og rekreative arealer.

Cyklisterne er med til at løfte folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune.

Tema 1 - Sundhed

Høje-Taastrup Kommune skal være en sund kommune og cyklen er ikke blot et praktisk transportmiddel, men rummer også muligheder for at borgere og ansatte kan røre sig på overkommelig, billig og betryggende vis. Høje-Taastrup Kommune vil medvirke til at skabe netværk der når ud til dem der ikke endnu har lært at bruge cyklen i hverdagen.

Vi vil fremme den folkelige bevægelsespolitik, og sikre let adgang til kommunes rekreative områder og bymiljøer.

Vi vil understøtte børns læring og fysiske udvikling ved at fremme børns mulighed for at transportere sig cyklende.

Tema 2 - Cykelvenlig kommune

Høje-Taastrup Kommune vil fortsat arrangere og deltage i arrangementer, der kan inspirere til at benytte cyklen som et attraktivt transportmiddel og fornøjeligt motionsredskab.

Høje-Taastrup Kommune vil deltage i eksisterende og nye arrangementer i samarbejde med blandt andet Dansk Cyklistforbund og Dansk Cykelunion m.m.

Vi vil prioritere attraktiv og tilstrækkelig cykelparkering ved stationer, butikscentre, skoler og andre offentlige steder.

Vi vil løbende være i dialog med borgerne gennem hjemmesiden www.htk.dk og gennem borgerekontakt ved arrangementer, for at videreudvikle kommunens cykelindsats.

Høje-Taastrup Kommune vil oplyse om cykelmuligheder gennem oplysningskampagner og andre publikationer, og promovere sportslige cykelbegivenheder i kommunen.

Tema 3 - Cykelvenlige arbejdspladser

Høje-Taastrup Kommune vil gå forrest for at vise cyklen som et CO2 neutralt transportmiddel, og vil stille cykler til rådighed for ansatte til brug for transport rundt i kommunen.

Ved de kommunale arbejdspladser vil Høje-Taastrup Kommune have gode og sikre parkeringsforhold med lettilgængelige cykelstativer for ansatte og brugere.

Ligeledes vil Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med de lokale virksomheder sikre, at cykelforholdene er så optimale som muligt. Vi vil sikre cykelparkering ved togstationer og særligt benyttede busstoppesteder.

Tema 4 - Cykelstier

Sikre og pålidelige cykelveje er en forudsætning for at få flere borgere til at føle sig trygge på cyklerne. Derfor vil vi vedligeholde cykelstierne og etablere nye cykelstier, hvor det skaber mere sikkerhed og fremkommelighed. Udviklingen af cykelstinettet vil ske i samarbejde med borgerne.

Vi vil desuden sikre overskueligheden på cykelstierne. Primært ved at sikre tydelige stier med synlig afstribning, fornuftig aftensbelysning og enkle rene skilte.

Tema 5 - Sikkerhed

Høje-Taastrup Kommune skal med et udbredt stisystem, med sikre skoleveje og sikre veje til fritidsaktiviteter løbende opfordre børnene i kommunen til at bevæges sig på cykel frem for at blive transporteret af forældre i bil.

Generelt skal sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet være i top, og veje og stiers udstyr skal være vedligeholdt i en sådan grad, at de cyklende har optimale forhold for en sikker færdsel.

Tema 6 - Samarbejde med andre kommuner

Høje-Taastrup Kommune vil samarbejde med de øvrige omegnskommuner om at sikre og fremme cykelpendlingen til og fra Høje-Taastrup Kommune, gennem etablering af forskellige cykelfremmende foranstaltninger og aktiviteter. Vi vil samarbejde for at stinettet på tværs af omegnskommunerne udbygges gennem et løbende samarbejde.

Samlede mål

I arbejdet hen imod visionen vil vi:

 • Prioritere at cyklisterne har gode forhold
 • Sikre gode og trykke fysiske rammer for cyklister
 • Gennemføre kampagner om cykling med fokus på sundhed, sikkerhed og miljø
 • Støtte lokale og større cykelbegivenheder
 • Samarbejde med frivillige og foreninger om at fremme cykling generelt
 • Samarbejde med andre kommuner om cykelinitiativer i forhold til pendling
 • Samarbejde med forældre, skoler og institutioner om at fremme at børn cykler

Godkendt af Byrådet d. 22. marts 2023

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje