Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik

Civilsamfundet er en af grundstenene i vores velfærdssamfund. Det er her, vi skaber relationer, fællesskaber og sociale netværk. Det er her, frivilligheden og det aktive medborgerskab blomstrer frem.

I Høje-Taastrup Kommune har vi et bredt og meget aktivt foreningsliv med mange frivillige og stærke lokale fællesskaber. Begge dele er værdifuldt - og det skal vi værne om og støtte op om. Høje-Taastrup er også et sted med mangfoldighed, potentialer og muligheder. Det kræver, at vi understøtter det frivillige engagement og udviklingen af lokale fællesskaber på forskellig vis.

Frivillighedspolitikken handler således både om at skabe et levende civilsamfund med et aktivt medborgerskab og om at understøtte deltagelse i frivillige indsatser.

Vi ønsker med denne politik at favne hele paletten af forskellige foreningstyper, organisationsformer, samarbejdsformer og fagområder, hvor frivillige og borgere er involveret, eller hvor der er mulighed for at udvikle samarbejdet.

Politikken er derfor blevet til gennem en proces, hvor mange forskellige kommunale medarbejdere, samarbejdspartnere, foreninger, udvalgs- og rådsmedlemmer har budt ind med idéer, erfaringer, ønsker og konkrete forslag. 

Vision for frivillighedspolitikken

Visionen for frivillighedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune er, at:

”Høje-Taastrup Kommune er kendt for sine stærke lokalsamfund, hvor det er attraktivt at være frivillig, og hvor borgerne er aktivt engagerede, har indflydelse og får medansvar.”

Lokalsamfundet er en vigtig platform for frivillighed og engagement. Frivillighedspolitikken skal styrke og udvikle borgernes lyst til og muligheder for at være en del af fællesskabet. Der skal være et levende lokaldemokrati, hvor borgere, politikere, foreninger, organisationer og virksomheder løbende udveksler idéer og sammen finder en fælles vej.

I Høje-Taastrup Kommune har vi fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Vi er åbne over for nye idéer, og vi afprøver nye tiltag. Det gælder, uanset om det er borgere, foreninger, organisationer eller virksomheder, der henvender sig. Vi møder dem ligeværdigt og anerkender dem som kompetente samarbejdspartnere. Sammen går vi nye veje.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Læs Frivillighedspolitikken

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje