Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Handicappolitik

Handicappolitik

At være kaptajn i eget liv og deltagelse i fællesskaber er centrale nøgleord i Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik.

Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik giver kommunen retning for, hvad der skal til for at sikre mennesker med handicap de samme muligheder, som alle andre borgere i kommunen. Politikken skal bruges af kommunens borgere, politikere, medarbejdere, og samarbejdspartnere til at skabe rammerne for gode liv for mennesker med handicap i alle livsfaser uanset handicap og handicappets omfang.

Visionen er, at borgere med handicap i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, være en del af fællesskabet og få individuelt tilpasset støtte. Det skal de få ved at Høje-Taastrup Kommune arbejder med 4 overordnede temaer.

Borgerens ressourcer i centrum

 Alle mennesker har ønsker til deres liv, deres dagligdag og de mennesker, som omgiver dem. Og alle vil gerne klare sig selv så godt som muligt. Men det er forskelligt, hvilke ressourcer vi hver især har til at leve et selvstændigt liv og til at føre vores ønsker ud i livet. Nogle borgere med handicap har brug for en lille hånd eller en ny mulighed for at kunne klare sig selv. Andre har brug for støtte hele livet til alle livets funktioner. Alle har dog noget at byde ind med, og ikke mindst har alle nogle håb, ønsker og drømme, som er brændstof til det liv, de gerne vil leve. Det er disse ressourcer, der skal være i centrum i mødet med borgere med handicap.

Deltagelse i fællesskaber

Vi er alle en del af samfundets fællesskaber. For mennesker med handicap kan der dog være forskellige barrierer for at deltage aktivt i disse fællesskaber på lige fod med andre. Blandt andet kan indretningen af det offentlige rum både give muligheder og begrænsninger for, at den enkelte kan færdes på egne betingelser. Samtidig ved vi, at det at høre til og have sociale relationer er en vigtig kilde til menneskelig sundhed og livskvalitet. Det understreger vigtigheden af at have fokus på, at mennesker med handicap kan være aktive deltagere i samfundets fællesskaber.

En rettidig helhedsorienteret indsats

For mennesker med handicap er muligheden for at leve et selvstændigt liv ofte afhængigt af støtte fra andre. Nogle mennesker har brug for støtte gennem hele livet, andre har brug for støtte i en eller flere perioder. Omfanget af støtte kan også variere over tid. For at sikre en så lidt indgribende støtte som muligt er det vigtigt, at støtten kommer på det rigtige tidspunkt, så problemerne ikke vokser sig store, og at støtten tænkes sammen med borgerens øvrige liv i familien, i uddannelses- eller arbejdslivet og i fritidslivet.

Mennesket før handicappet

Mennesker med handicap er lige så forskellige som andre mennesker, og der er forskel på, hvad den enkelte oplever som en forhindring for at få en større livskvalitet. Nogle forhindringer opstår i mødet med andre mennesker, fordi de er usikre på, hvordan de skal møde et menneske med handicap, eller fordi de møder personen med handicap med en negativ forventning. Det er væsentligt, at kommunen, Handicaprådet og andre arbejder med holdninger til mennesker med handicap for at nedbryde disse barrierer.

Politikken skal ses i vores handlinger!

Kommunens politikere og administration har ansvar for at politikkens mål omsættes til handling i samarbejde med borgere, pårørende, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Vi skal kunne se i de beslutninger, strategier og planer, som kommunen laver for alle områder, at der også er tænkt på mennesker med handicap. Både når det gælder transportmuligheder, skoler, job, sundhedsindsatser, sociale og kulturelle tilbud, osv.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Læs hele handicappolitikken

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje